Harjoittelupaikan voi keksiä itse

Ympäristömuutoksen ja -politiikan opiskelija Auli Elolahti oli harjoittelijana Luonto-Liitossa kevään ja kesän 2017. Elolahden harjoittelu oli monella tapaa epätyypillinen. Hän onnistui luomaan itselleen mieleisen harjoittelupaikan omalla aktiivisuudellaan ja monipuolisen järjestökokemuksen myötä tulleiden verkostojen avulla.

Auli Elolahti osallistui kaksi vuotta sitten Youth and Environment Europe -järjestön vuosikokoukseen Luonto-Liiton edustajana. Tapahtumassa hänelle heräsi ajatus, että aikaisemmin Suomessa järjestetyt Ympäristötoimintapäivät, joille ei ollut luvassa jatkoa, voitaisiin järjestää uudestaan Luonto-Liiton organisoimana ja tapahtumasta tehtäisiin kansainvälinen. Ehdotus hyväksyttiin Luonto-Liitossa, ja Elolahdesta tuli projektin koordinaattori. Samalla hän tuli luoneeksi itselleen harjoittelupaikan.

Harjoittelukuukausina Elolahden työtehtävät ovat koostuneet International Environmental Action Days -tapahtuman tuotannosta, esimerkiksi puhujien hankkimisesta ja ohjelman laatimisesta. Työ on ollut itsenäistä ja vastuullista, koska Elolahti on alusta asti itse kehittänyt projektia. Tapahtuman järjestämiseen sopi parhaiten osa-aikainen työsuhde, joten kahta kuukautta vastaava harjoittelijan työsuhde jaksotettiin puolen vuoden ajalle.

Elolahti kokee, että ympäristötieteiden opinnot ovat antaneet hyvän pohjan työskentelyyn Luonto-Liitossa, vaikka suoraan ne eivät ole valmistaneet työtehtäviin. Yliopisto-opintoihin hän on kaivannut käytännöllisempää lähestymistapaa.

– Erityisesti erilaisten organisaatioiden kanssa yhteistyössä toteutetut projektikurssit ovat olleet hyödyllisiä, kehuu Elolahti.

Harjoittelusta Elolahti sanoo oppineensa etenkin käytännön taitoja. Hänelle on hahmottunut myös selkeämmin se, minkälaisesta työstä hän tykkää.

– Viestintätehtävät ja humaaninen työ tuntuu kaikista omimmalta, vaikka opintotaustani on luonnontieteellinen.

Harjoittelukokemuksen myötä Elolahden kiinnostus onkin kohdistunut eniten ympäristöviestintään ja -kasvatukseen. Pro gradu -tutkielmansakin hän tekee ympäristöteemoista yhteistyössä WWF:n kanssa.

– Kannattaa tehdä paljon vapaaehtoistöitä, osallistua projektikursseille ja olla aktiivinen, kannustaa Elolahti muita ympäristöalasta kiinnostuneita opiskelijoita.

Harjoittelijat tuovat uutta virtaa työpaikalle

Elolahden harjoittelun ohjaajana toiminut Luonto-Liiton ympäristökasvatuspäällikkö Malva Green kertoo, että harjoittelijat ovat heille tärkeä osa työyhteisöä.

– Monesti opiskelija tuo intoa ja iloa työpaikalle. Sellaista motivoitunutta meininkiä, joka tarttuu pidempäänkin työskennelleisiin.

Greenin mukaan harjoittelijat ovat merkittävä työapu, vaikka ohjaamiseen meneekin resursseja. Harjoittelijoille pyritään antamaan Luonto-Liitossa riittävästi vastuuta ja yhtenäinen työkokonaisuus hoidettavaksi.

Luonto-Liittoon otetaan mielellään yliopisto-opiskelijoita harjoittelijoiksi. Koulutustausta voi olla monenlainen, työntekijöitäkin heillä on valtiotieteilijöistä biologeihin. Myös pro gradu -tutkielma ja muut opinnäytetyöt on mahdollista tehdä yhteistyössä Luonto-Liiton kanssa.

– Harjoitteluun tai opinnäytetyön tekijäksi voi hakea lähettämällä rohkeasti sähköpostia jollekin meistä Luonto-Liiton työntekijöistä, vinkkaa Green.

Auli Elolahden viesti opiskelijan näkökulmasta harjoittelutyönantajille on, että kannattaa antaa riittävästi vastuuta harjoittelijoille, eikä teettää heillä pelkästään ”assarihommia”.

– Harjoittelijat tulisi ottaa mukaan ideointipalavereihin, koska opiskelijoiden uusista ja virkistävistä ajatuksista voi olla hyötyä esimeriksi järjestö- tai yritystoiminnan kehittämisessä, kannustaa Elolahti.