Harjoittelukoulut ovat uudistusten etulinjassa

Helsingin yliopiston harjoittelukoulut eli Helsingin normaalilyseo ja Viikin normaalikoulu ovat innostavia ja jatkuvasti uudistuvia työympäristöjä.

Harjoittelukoulut mahdollistavat ja tukevat lehtoreiden ja tuntiopettajien monipuolista ammatillista kehittymistä.

– Laadukkaan perusopetuksen ja lukiokoulutuksen lisäksi vastaamme luokan- ja aineenopettajiksi opiskelevien opetusharjoittelun ohjaamisesta, kertoo ”norssien” johtava rehtori Tapio Lahtero.

Lisäksi harjoittelukouluissa kannustetaan opettajia tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaan. Helsingin yliopiston harjoittelukouluilla on muun muassa oma julkaisu, jossa on mahdollista julkaista oman tutkimustoimintansa tuloksia. Harjoittelukoulut ovatkin eräänlaisia tutkimuslaboratorioita, joissa tutkimusta voi suoraan soveltaa käytäntöön.

Digiloikka norsseissa

Tapio Lahteron mukaan harjoittelukouluissa kehitetään aktiivisesti TVT:n pedagogisesti tarkoituksenmukaista käyttöä.

– Kehittämistyö kouluissamme nojaa aina vahvasti viimeisimpään tutkimukseen. Lukuvuoden 2016–2017 aikana olemme tehneet merkittäviä investointeja sekä oppimisympäristöjen että TVT:n kehittämiseen, Lahtero toteaa.

Uusia kiinnostavia avauksia

Harjoittelukoulut ovat suunnittelemassa sähköistä koulutusvientiä. Myös koulujen yhteinen viestintästrategia on suunnitteilla ja roolia täydennyskoulutuksen antajana kehitellään.

Sähköisen koulutusviennin suunnittelun ohessa harjoittelukouluissa toteutetaan vielä perinteisesti ja monipuolisesti koulutusvientiä. Koulut vastaanottavat kansainvälisiä vierailijaryhmiä ja järjestävät koulutuskokonaisuuksia opettajille ja rehtoreille sekä Suomessa että ulkomailla.

– Halukkailla opettajilla on mahdollista osallistua koulutusvientitoimintaan muun muassa siten että he pitävät erikseen korvattavia asiantuntijaesityksiä vierailijoille, Lahtero kertoo.

Esimerkkinä koulutusviennistä Lahtero mainitsee PIRE-hankkeen, jossa etsitään oppimisen optimaalisia hetkiä luonnontieteiden opetuksessa. Opettajat antavat opetusta vuoroviikoin erilaisia menetelmiä käyttäen. Oppilailta kerätään kännyköiden avulla palautetta opettajan tekemistä opetusratkaisuista. Saadun aineiston perusteella voidaan löytää oppilaiden erityisen motivoiviksi ja innostavaksi kokemia oppimisen tilanteita. Tulokset auttavat kehittämään opetusmenetelmiä oppilaita aiempaa enemmän sitouttavaan ja motivoivaan suuntaan. Tutkimusprojekti toteutetaan yhteistyössä Helsingin ja Michiganin yliopistojen kanssa.

Helsingin yliopiston harjoittelukouluissa on haettavana 1.8.2017 alkaen perusopetuksen ja lukion lehtoreita sekä päätoimisia tuntiopettajia luokanopetukseen ja eri oppiaineisiin. Lisätietoja 3.2. päättyvistä hauista Avoimet työpaikat -sivulta.