”Halusin jalan oven väliin suomalaisille työmarkkinoille”

Harjoitteluohjelma auttaa ulkomaisia opiskelijoita suomalaiseen työelämään ja tuo yliopistohallintoon kansainvälisyyttä. Koronavuosi vei 11 harjoittelijaa etätöihin.

Toukokuussa 2020 Leonardo Chinchilla ja Anna Bogdan etsivät työtä, jonka avulla olisi mahdollista saada jalka oven väliin suomalaisille työmarkkinoille ja laajentaa tulevaisuuden ammatillisia näkymiä.

Costa Ricasta kotoisin oleva Chinchilla on kansainvälinen maisteriopiskelija ja työskenteli syksyn 2020 harjoittelijana Helsingin yliopiston liikkuvuuspalveluiden osastolla. Yhdysvaltalainen Bogdan puolestaan teki harjoittelun yliopiston urapalveluissa. Molemmat pääsivät töihin yliopiston kansainvälisten maisteriopiskelijoiden harjoitteluohjelman kautta (vain englanniksi).

– Kansainvälisenä opiskelijana on todella tärkeää saada työkokemusta. Verkostoituminen ja suomalaiseen työkulttuuriin tutustuminen olivat syitä sille, että hain harjoittelupaikkaa, Chinchilla sanoo.

Bogdanilla oli samankaltainen päämäärä. Siinä missä Chinchilla teki liikkuvuuspalveluissa töitä, jotka liittyivät opiskelijavaihtoihin, Bogdan työskenteli uuden kansainvälisen mentorointiohjelman HITP:in kanssa (vain englanniksi). Ohjelma kohtauttaa kansainvälisiä maisteriopiskelijoita ja suomalaisia yrityksiä ja järjestöjä.

– Vaikka olen ollut mukana uudessa projektissa, olen saanut kokemusta projektinhallinnasta sekä päässyt tapaamaan monia yliopiston ulkoisia kumppaneita. Harjoitteluon sytyttänyt minussa kiinnostuksen kansainvälistymishankkeita kohtaan, Bogdan kertoo.

Kiinteämpi yhteys yliopistoon

Harjoitteluohjelma perustettiin vuonna 2018. Suomalaiseen työelämään perehdyttämisen lisäksi sen tavoitteena on tukea ei-suomenkielisten työntekijöiden integroitumista Helsingin yliopistoon. Akateemiseen henkilöstöön verrattuna yliopistolla on hallinnollisissa tehtävissä vain vähän muunkielisiä työntekijöitä.

Neljä kuukautta kestävän palkallisen harjoittelun on tehnyt tähän mennessä 29 opiskelijaa. Työaika on 50-prosenttinen, jotta maisteriopiskelijoilla jää aikaa myös gradun tekemiseen. Työssä ohjaamisen lisäksi opiskelijat saavat uravalmennusta.

Opiskelijat ovat olleet harjoitteluun tyytyväisiä.

– Olen ehdottomasti tuntenut enemmän yhteyttä yliopistoon nyt kuin aiemmin pelkkänä opiskelijana, Bogdan sanoo.

Chinchilla on oppinut lisää suomalaisesta työkulttuurista.

– Erityisesti arvostan sitä, että ohjaajani luottaa minuun. Se on ollut todella voimaannuttavaa. Koko tiimi ottaa minut vakavasti enkä ole pelkästään harjoittelija, vaan minua kohdellaan tuotteliaana tiimin jäsenenä.

Etätyöskentely on haastavaa mutta opettaa uusia taitoja

Koronaviruspandemia on vaikuttanut myös harjoitteluun. Normaalisti kasvokkain hoidettavat tapaamiset on siirretty vuonna 2020 kokonaan Teamsiin, mikä on tehnyt epämuodollisesta kanssakäymisestä haastavaa.

– Olisi ollut mukava työskennellä toimistolla, jotta vuorovaikutus muiden tiimiläisten kanssa olisi ollut helpompaa. Etätyöskentely on ehdottomasti tehnyt yhteistyöstä hankalaa. Olen kuitenkin oppinut paljon taitoja, joten etäharjoittelu ei välttämättä ole huono asia. Se on ainoastaan erilaista, Bogdan sanoo.

Myös harjoittelun koordinaattori, kehittämispäällikkö Tiina Kosunen on kaivannut harjoittelijoiden näkemistä.

– Olen ikävöinyt harjoittelijoiden tapaamista kasvokkain. Tänä vuonna on ollut erityisen tärkeää, että harjoittelijat ovat itseohjautuvia ja osaavat järjestellä omaa työtänsä, sillä ohjaaja ei pysty katsomaan olan yli koko aikaa, Kosunen sanoo.

Etänä on myös vaikeampaa tietää, miten harjoittelijat voivat.

–  Loppujen lopuksi tähän liittyy myös paljon toverillisuutta, sillä kaikki ovat tässä tilanteessa yhdessä ja ensimmäistä kertaa. Me kaikki kamppailemme etätyöskentelyn tylsyyden ja yksinäisyyden kanssa.

Harjoittelu auttaa kansainvälisiä opiskelijoita integroitumaan

Kosunen, Chinchilla ja Bogdan ovat yhtä mieltä siitä, että kielitaito on suurin este kansainvälisten opiskelijoiden ja työntekijöiden integroitumiselle yliopistoon. Harjoittelun kaltaiset hankkeet sekä uusi mentorointiohjelma HITP ovat hyvä alku sen edistämiseen.

Kosusen mukaan harjoittelijoita työllistäneiltä yliopistohallinnon tiimeiltä saatu palaute on ollut kiittävää.

– En ole kuullut mitään negatiivista palautetta – paitsi, että harjoittelu on liian lyhyt!

Kosunen huomauttaa, että kansainväliset työntekijät tuovat mukanaan kokemusta, erilaisia taustoja sekä verkostoja. Näiden avulla työpaikkakin voi kehittyä.

Chinchilla on samaa mieltä siitä, että kansainväliset kollegat tarjoavat erilaisia näkökulmia.

– Suosittelen tutustumaan itseesi ja siihen, kuinka vahvuutesi ja kulttuuritaustasi voivat tukea työtehtävää, johon olet hakemassa. Ole ylpeä siitä, mistä olet kotoisin, se on vahvuutesi.

 

Syksyn harjoitteluun haetaan edellisenä keväänä. Harjoittelupaikoista eri puolilla yliopistoa ilmoitetaan esimerkiksi tällä sivulla ( vain englanniksi).

Tutustu Helsingin yliopiston kansainvälisiin maisteriohjelmiin.