Haku kandiohjelmiin alkaa – hakeminen ja opintojen sisältö muuttuvat

Helsingin yliopiston koulutusohjelmien sisällöt uudistuvat ja suuri osa tutkinnoista muuttuu monitieteisiksi. Opiskelemaan pyrkivät hakevat jatkossa laajoihin kandiohjelmiin yksittäisten pääaineiden sijaan. Haku alkaa 15.3.2017.

Helsingin yliopistossa on käynnissä merkittävä koulutusuudistus. Opiskelemaan pyrkivät hakevat jatkossa laajoihin kandiohjelmiin. Pää- ja sivuaineita ei enää ole. Hakukohteiden määrä vähenee alle puoleen, mutta aloituspaikkojen määrä pysyy ennallaan. Kandiohjelmia on jatkossa 32 ja maisteriohjelmia 60.

Sekä kandi- että maisteriohjelmien sisällöt uudistuvat syksyllä 2017. Suuri osa tutkinnoista muuttuu monitieteisiksi. Opiskelijan ei tarvitse kandivaiheessa sitoutua yhteen tieteenalaan, vaan erikoistuminen valitaan vasta myöhemmin opintojen edetessä. Yhdestä kandiohjelmasta voi joustavasti hakeutua entistä useampaan maisteriohjelmaan. Tämä mahdollistaa aiempaa yksilöllisemmät opintopolut.

– Alan vaihtaminen kandiohjelman sisällä on mahdollista ilman uutta hakemista. Parhaassa tapauksessa tämä nopeuttaa valmistumista, kun oikean alan miettimiseen käytetty välivuosi tai uusi hakukierros jää pois, vararehtori Sari Lindblom (@SariLindblom) sanoo.

Paremmat työelämävalmiudet

Uudistetun opetuksen tavoitteena on opiskelijan kehittyminen asiantuntijaksi. Ohjelmien sisältöön on lisätty työelämässä hyödyllistä osaamista. Opintoihin sisältyy muun muassa työelämäjaksoja, tutkimusprojekteja ja mahdollisuus kansainväliseen vaihtoon.

– Uudistuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille mahdollisimman hyvät valmiudet menestyä tulevaisuuden työelämässä. Yksi keino on luoda verkostoja työelämään jo opintojen aikana ja tässä yliopisto haluaa olla opiskelijan apuna, sanoo kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta (@NiinistoS).

Merkittävä osa maisteriohjelmista on suunnattu kansainvälisille hakijoille. Noin puolet maisteriohjelmista on opetuskieleltään englanninkielisiä. Syksystä 2017 lähtien EU- ja Eta-maiden ulkopuoliset opiskelijat maksavat opinnoistaan lukuvuosimaksun. Akateemisesti parhaat hakijat voivat saada apurahoja opintojensa rahoittamiseksi.

Uudistuksessa on kolmen vuoden siirtymäaika, jolloin ennen syksyä 2017 aloittaneet opiskelijat saavat halutessaan suorittaa tutkinnon vanhojen tutkintovaatimusten mukaan.

Haku kandiohjelmiin ja suomen- ja ruotsinkielisiin maisteriohjelmiin on 15.3.2017 – 5.4.2017 osana korkeakoulujen yhteishakua. Kansainvälisten maisteriohjelmien haku päättyi 12.1.2017.

Lisätietoja antavat:

Sari Lindblom, vararehtori, sari.lindblom@helsinki.fi, p. 02941 20628

Susanna Niinistö-Sivuranta, kehitysjohtaja, Opetus- ja opiskelijapalvelut, susanna.niinisto-sivuranta@helsinki.fi,

p. 02941 20500