Globaalit haasteet –kurssi yhdistää Espoon lukiolaiset ja Helsingin yliopiston

Ilmiöpohjaisena projektioppimisena yliopisto-opiskelijoiden johdolla toteutettava kurssi Espoon lukiolaisille käynnistyy 10.4. 2017. Kurssilla etsitään ratkaisuja globaaleihin kysymyksiin, kuten kestävään tulevaisuuteen, monikulttuurisuuteen, teknologian merkitykseen sekä hyvinvointiin.


Lukiolaiset esittelevät projektiensa tulokset LUMA-keskus Suomen järjestämillä valtakunnallisilla LUMA-päivillä 22.5. Helsingin yliopistolla.

Nyt ensi kertaa toteutettavan kurssin toimintamalli on luotu Espoon suomenkielisen opetuksen sekä Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskuksen yhteistyönä. Kyse ei ole kertakokeilusta vaan tavoitteena on luoda pysyvä käytäntö.

Tiimiopettajuutta ja uuden opetussuunnitelman soveltamista

– Aineenopettajiksi aikoville yliopisto-opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus harjoitella uuden opetussuunnitelman mukaisen kurssin suunnittelua sekä toteuttaa tiimiopettajuutta, koska humanistisen ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijat opettavat yhdessä, sanoo kurssin johtaja, professori Maija Aksela Helsingin yliopiston LumA Tiedekasvatuskeskuksesta.

Kurssille osallistuvat 40 lukiolaista jakaantuvat seitsemään temaattiseen pienryhmään, joissa tutustutaan ja etsitään ratkaisuja globaaleihin kysymyksiin, kuten kestävään tulevaisuuteen, monikulttuurisuuteen, teknologian merkitykseen sekä hyvinvointiin.

Jokaista pienryhmää ohjaa 3–4 yliopiston aineenopettajaopiskelijaa, jotka ovat myös suunnitelleet kurssin sisältöä ja toteutustapaa.

Lopullinen sisältö määritellään yhdessä lukiolaisten kanssa kurssin alkaessa, sillä keskeistä projektioppimisessa on oppijan aktiivisen roolin esiin tuominen.

Maija Akselan mukaan kurssi toimii hyvänä väylänä toteuttaa tiedekasvatusta lukioissa.

Bonuksena opintopisteitä kanditutkintoon

Halu tutustua yliopisto-opiskeluun oli lukiolaisten täyttämän ennakkokyselyn mukaan tärkein syy hakeutua kurssille.

– Lukioaikana on vaikea hahmottaa mitä kaikkea yliopistossa voi opiskella. Lyhyet tutustumiskäynnit korkeakouluihin ovat hyödyllisiä, mutta jäävät usein vain pintaraapaisuksi. Yliopisto-opiskelijoiden ja lukiolaisten kuuden viikon mittainen yhteistyörupeama avaa varmasti uusia näkökulmia, sanoo lukiolinjan päällikkö Tapio Erma Espoon kaupungista.

Kurssin suorittaneille lukiolaisille kilahtaa kaksi ensimmäistä opintopistettä tulevaan yliopistotutkintoon, jos he päätyvät opiskelemaan Helsingin yliopistossa.

LisätietOJA:

Professori FT Maija Aksela, Tiedekasvatuskeskus LumA, Helsingin yliopisto

Sähköposti: maija.aksela@helsinki.fi

Puhelin: 050 514 1450

Viestinnän asiantuntija Riitta-Leena Inki

Sähköposti: riitta-leena.inki@helsinki.fi

Puhelin: 050 448 5770