EU/ETA-alueen ulkopuolisten opiskelijoiden lukuvuosimaksuiksi 13 000–18 000 euroa

Helsingin yliopisto on päättänyt lukuvuosimaksuista EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Maksut otetaan käyttöön 34 vieras- tai monikielisessä maisteriohjelmassa syksystä 2017 alkaen.

Lukuvuosimaksut jaetaan kahteen maksuluokkaan: humanistis-yhteiskuntatieteellisten ohjelmien maksu on 13 000 euroa lukuvuodessa ja luonnontieteellisten sekä life science -ohjelmien 15 000 euroa lukuvuodessa. Lisäksi kolmessa ohjelmassa maksu on näitä korkeampi, 18 000 euroa lukuvuodessa. 

Kandiohjelmat säilyvät edelleen kaikille maksuttomina.

Maksujen suuruus on määritelty Helsingin yliopiston kansainvälisen profiilin ja hintavertailujen avulla. Erityisesti vertailua on tehty pohjoismaisiin yliopistoihin. Lisäksi hintojen määräytymiseen vaikuttavat ohjelmien kustannukset, sillä paljon laboratoriotyöskentelyä sisältävät ohjelmat ovat kalliimpia toteuttaa.

Lukuvuosimaksut tulevat voimaan samanaikaisesti Helsingin yliopiston koulutusuudistuksen kanssa. Koulutusuudistuksen myötä yliopiston kaikki tutkintokoulutus kootaan kandi-, maisteri- ja tohtoriohjelmiin. Ohjelmien suunnittelussa on painotettu koulutuksen monitieteisyyttä ja laatua. Tulevista maisteriohjelmista yli puolet on vieras- tai monikielisiä.

– Helsingin yliopiston tavoitteena on kansainvälistää koulutustaan ja kaksinkertaistaa kansainvälisten maisteriopiskelijoiden osuus. Haluamme houkutella lahjakkaita opiskelijoita ympäri maailmaa laadukkaisiin koulutusohjelmiimme, kertoo opetuksesta ja tutkimuksesta vastaava vararehtori Keijo Hämäläinen.

Lukuvuosimaksut EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille tulevat syksyllä 2017 voimaan kaikissa suomalaisissa yliopistoissa yliopistolain muutoksen mukaisesti. Laissa edellytetään, että yliopistolla on apurahaohjelma maksulliseen tutkinto-ohjelmaan osallistuvien opiskelijoiden tukemiseksi. Helsingin yliopisto päättää apurahaohjelman yksityiskohdista lukuvuoden 2016–2017 aikana.

Pääosa lukuvuosimaksuista kerättävästä rahoituksesta käytetään maksullisten ohjelmien toteuttamiseen. Lisäksi maksuilla rahoitetaan apurahaohjelmaa sekä kansainvälistä opiskelijarekrytointia.