Ensimmäinen, ainoa oikea?

Samat ihmiset korkeakouluihin lopulta päätyvät, mutta he joutuvat hakemaan useaan kertaan.

Ensikertalaisia suosivat kiintiöt tulevat yliopistoille pakollisiksi todennäköisesti vuoden 2016 haussa. Miksi tähän on päädytty, opetusneuvos Birgitta Vuorinen, OKM?

— Tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti nopeuttaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkeakouluun. Nyt kolmanneksella opiskelupaikan saaneista on jo opiskeluoikeus tai aiemmin suoritettu korkeakoulututkinto.

Pitääkö 18-vuotiaan tietää, mitä tekee loppuelämänsä?

— Jatkossakin voi vaihtaa alaa. Toivomme joustavampia siirtymiä korkeakoulusta toiseen ja alalta toiselle korkeakoulujen sisällä.

Ensi kertaa yliopistoon päässeitä on lääketiedettä lukuun ottamatta useimmilla aloilla nyt 60–70 prosenttia. Onko iso muutos edes tarpeen?

— Muutosta ei tehdä pelkästään yksittäisten alojen vuoksi. Matemaattis-luonnontieteellisiin tiedekuntiin tulee paljon opiskelijoita, jotka käyttävät opiskelupaikkaa ponnahduslautana lääketieteen opintoihin.

Jatkossa sisäänpääsy toisilla hakukerroilla vaikeutuu. Onko vaarana se, että nuorille tulee entistä enemmän välivuosia? Entä jos osa hyvistä hakijoista lannistuu?

— Samat ihmiset korkeakouluihin lopulta päätyvät, mutta he joutuvat hakemaan useaan kertaan.

— Opiskella voi avoimessakin yliopistossa, eivätkä välivuodet silloin niin vaarallisia ole.

— Toisaalta uudistus tuo myös väliaikaisesti lisää opiskelupaikkoja, joiden kohdentamista on suunniteltu työmarkkinoiden tarpeiden mukaan.

Miltä uudistus kuulostaa, Hilkka Kemppi Suomen ylioppilaskuntien liitosta?

— Uudistusta, jossa kiintiöiden roolia vahvistetaan, ei saa toteuttaa. Uhkana on se, etteivät nuoret hae opiskelemaan. Välivuodet lisääntyvät. Opiskelijoiden kannalta olisi tärkeää lisätä työelämätaitojen harjoittelua ja koulutuksen joustavuutta.

Rehtori Jukka Kola, miksi Helsingin yliopisto ottaa kiintiöt käyttöön vapaaehtoisesti?

— Kiintiöistä tehtiin päätös jo nyt, koska ne ovat joka tapauksessa tulossa. Yliopisto varaa aloituspaikkoja ensikertalaisille hakijoille ensimmäisen kerran keväällä 2016 huolimatta siitä, tuleeko opiskelijavalintoja koskeva lainsäädäntö voimaan suunnitellussa aikataulussa vai ei. Tiedotamme tästä jo nyt, jotta tulevat ylioppilaat osaavat valmistautua asiaan hyvissä ajoin.

Miten alanvaihtajien käy?

— Satsaamme sisäiseen siirtosysteemiin ja entistä laajempiin kandiohjelmiin. Pitää silti varoa, ettei systeemi johda taktikointiin, jolla pääsee helpommin kiinni suosittuun aineeseen.