Bongaa tutkija!

Thinkfest-tiedefestivaalien aikana tutkijoita löytää odottamattomista paikoista. Ainakin monessa saunassa, rockklubilla, kauppakeskuksessa ja metrossa tärppää.

Kaikille avoin tiedefestivaali Thinkfest järjestetään Helsingissä 31.8.−5.9. Festivaaliviikon aikana kymmenet tutkijat jalkautuvat turuille ja toreille keskustelemaan ja jakamaan tietojaan.

Puheiden kirjo on laaja, globaaleista haasteista terveyskysymyksiin ja muuttuvasta työelämästä Jeesukseen viestintäteoreetikkona.

Työttömyydestä ja empatiasta

Yksi festivaalin puhujista on kaupunkimaantieteilijä Mats Stjernberg. Hän lähtee mielellään liikkeelle tutkijanpöytänsä äärestä.

— Thinkfestin kaltaisilla tempauksilla me tutkijat saatamme tavoittaa aivan uutta yleisöä ja tarjota heille ajatuksellisia herätteitä. Monilla tutkijoilla on paljon annettavaa ihmisille vaikkapa yhteiskunnallisten asioiden pohtimisen tueksi, Stjernberg uskoo.

— Haaste meille tutkijoille tietenkin on opetella puhumaan tuloksistamme yleistajuisesti.

Stjernberg aikoo puhua kollegansa Venla Berneliuksen kanssa keskellä Kampin kauppakeskusta, aiheenaan Helsingin asuinalueiden väliset hyvinvointierot.

Ennen 1990-luvun lamaa hyvinvointierot Helsingissä olivat pienet.

— Sosioekonominen eriytyminen asuinalueittain on Helsingissä kasvanut valtavasti kahdenkymmenen viime vuoden aikana. Tämä näkyy kaupunginosien välisissä työttömyysluvuissa ja tuloeroissa.

Ennen 1990-luvun lamaa hyvinvointierot olivat Helsingissä vielä pienet. Nyt kumuloituva köyhyys voi alkaa synnyttää sosiaalisia ongelmia, ja eriarvoistuminen yleistä empatian puutetta, Stjernberg miettii.

— Hyvinvointiyhteiskunnan ”pidetään kaikista huolta” -ajatuksen kannalta kehitys on hyvin huolestuttavaa.

Vapaa-ajan tutkija puhuu metrossa

Maantieteen ja ympäristökasvatuksen professori Sirpa Tanin Globaali Helsinki –tiedeteema vie metroon. Nuorten vapaa-aikaa tutkinut professori pitää raiteilla puhumista houkuttelevana.

— Metro on tärkeä kulkuväline kaupungin eri alueiden joustavan saavutettavuuden kannalta. Nuorilla se helpottaa vapaa-ajan liikkumista. He pääsevät kätevästi Itäkeskukseen ja Kamppiin tapaamaan toisiaan.

Tania kiinnostavat monet julkiseen kaupunkitilan käyttöön liittyvät kysymykset. Kenellä on oikeus käyttää julkisia tiloja ja missä menevät sallivuuden rajat?

Kampin kauppakeskus saa professorilta erityiskiitokset.

— Helsinki on viime vuosina muuttunut asenteeltaan aina vain joustavammaksi ja rennommaksi paikaksi julkisen tilan käytön suhteen, mikä ilahduttaa minua suuresti, Tani sanoo.

— Olen todella iloinen, että ravintolapäivän kaltaiset tavat käyttää julkista tilaa ovat mahdollisia.

Kampin kauppakeskus saa professorilta erityiskiitokset nuorisopolitiikastaan.

— Kauppakeskuksen hallinto suhtautuu nuoriin hengailijoihinsa poikkeuksellisen hienosti. Se katsoo, että nuorilla on oikeus viettää keskuksen käytävillä aikaansa. Hallinto on yhdessä nuorten kanssa myös luonut paikkaan omia käytössääntöjään.

Thinkfestin ohjelma

Globaali Helsinki –tiedeteema