Alumni, uraseurantakyselyyn vastaamalla autat kehittämään yliopistokoulutusta

Vuonna 2015 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon suorittaneet ja vuonna 2017 tohtoroituneet saavat tänä syksynä kutsun vastaamaan uraseurantakyselyyn. Vastaamalla autat tiivistämään yhteyttä opintojen ja työelämän välillä. Työelämäprofessori Pekka Sauri pitää työelämän ja opintojen lähentämistä tärkeänä.

Yliopistoista valmistuneiden sijoittumista työelämään on seurattu vuodesta 2005 uraseurantakyselyn avulla. Kyselyn avulla pyritään kartoittamaan, kuinka hyvin yliopistokoulutus pystyy vastaamaan työelämän haasteisiin, ja kerättyä tietoa hyödynnetään muun muassa nykyisten opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittämiseen.

Kyselyn erityisteemana koronaviruspoikkeustilanteen vaikutukset

Tämän syksyn uraseurantakyselyissä erityisteemana on selvittää koronavirustilanteen vaikutuksia yliopistoista valmistuneiden työhön ja työmarkkinatilanteeseen:

– Haluamme saada ensikäden tietoa siitä, miten korona-aika on vaikuttanut työn tekemisen tapoihin, työn sisältöön ja työssä tarvittavaan osaamiseen. Missä määrin eri alojen, kuten opettajan, lääkärin, toimittajan tai tutkijan, työ on muuttunut poikkeusoloissa? Tarvitsemme lisää tietoa, jotta voimme kehittää yliopistokoulutusta vastaamaan entistä paremmin tulevaisuuden haasteisiin, sanoo uraseurantakyselyistä vastaava asiantuntija Eric Carver opetuksen strategisista palveluista.

Työelämäprofessorin tehtävänkuva muotoutunut käytännön kautta

Vuonna 2017 Helsingin yliopistoon nimitettiin ensimmäiset työelämäprofessorit, joiden tehtävänä on myös lähentää työelämää ja opintoja keskenään. Työelämäprofessoriksi voidaan Helsingin yliopistossa kutsua tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on yliopistomaailman ulkopuolisessa työelämässä saavutettuja erityisen merkittäviä ansioita ja kokemusta. Organisaatioviestinnän työelämäprofessori Pekka Sauri nimitettiin ensimmäisten joukossa tehtäväänsä, ja hänen kolmivuotinen toimikautensa on tänä syksynä tulossa päätökseensä.

Pekka Sauri kertoo saaneensa vaikuttaa paljon itse työtehtäviensä muotoutumiseen työelämäprofessorina. Hän on kuluneen kolmen vuoden aikana muun muassa koordinoinut työelämäaiheisia kursseja valtiotieteellisen tiedekunnan maisteriopiskelijoille, osallistunut tiedekunnan toimintaan sekä vieraillut luennoitsijana muiden kursseilla. Hänen omat kurssinsa ovat myös perustuneet vahvasti työelämäesimerkkien pohjalle:

– Olen kutsunut luentokursseilleni vierailevia luennoitsijoita monipuolisesti yhteiskunnan eri sektoreilta kertomaan ajankohtaisista aiheista. Opiskelijoille ovat käyneet puhumassa muun muassa Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn sekä Valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski organisaatioviestinnän aiheista, kertoo Sauri.

Työelämää ja opintoja lähennettävä jo opintojen aikana

Pekka Sauri korostaa, että opiskelijoiden on tärkeää saada monipuolista tietoa ja esimerkkejä työelämästä jo opintojensa aikana, jotta heidän valmiutensa työelämään vahvistuisivat:

– Yliopistolla on vahva tarve tuoda opintoja ja työelämää lähemmäs toisiaan, summaa Sauri.

Saurin mukaan alumnien kokemukset työelämästä hyödyttävät opiskelijoita suoraan, sillä niiden kautta opiskelijoiden on mahdollista monipuolistaa käsitystään työelämämahdollisuuksistaan sekä saada realistinen käsitys siitä, miten eri organisaatioissa toimitaan.

Uraseurantakyselyistä vastaava asiantuntija Eric Carver allekirjoittaa Saurin näkemyksen ja lisää, että uraseurantakyselystä saatavien tietojen avulla on lisäksi mahdollista lievittää opiskelijoiden huolia työelämää koskien:

– Tieto aiemmin valmistuneiden erilaisista urapoluista auttaa tulevia ja nykyisiä opiskelijoita oman tulevaisuutensa pohtimisessa. Opiskelijoita ja koulutusohjelmia kiinnostaa erityisesti tieto eri työtehtävissä tarvittavasta osaamisesta. Yliopiston koulutusohjelmat seuraavat työelämän osaamistarpeiden kehitystä muun muassa yliopistossa kehitetyn Osaamistutka-sovelluksen avulla, johon on kerätty kyselyiden yhteydessä aineistoa valmistuneiden osaamistarpeista yli kymmenen vuoden ajalta, Carver kertoo.