674 uutta kv-maisteriopiskelijaa 66 maasta – tervetuloa Helsingin yliopistoon!

EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille myönnettiin apurahoja aiempaa enemmän.

Syksyllä 2018 alkaviin kansainvälisiin maisteriohjelmiin valittiin 674 opiskelijaa 66 maasta. 

– Olemme iloisia, että opiskelijat tulevat näin laajasti ympäri maailman, sillä aito monikulttuurisuus on tavoitteemme. Eri kokemustaustaisten opiskelijoiden kanssa saamme aikaan erinomaista dialogia maailman ongelmien ymmärtämiseksi ja ratkaisemiseksi, opetuksesta vastaava vararehtori Sari Lindblom sanoo.

"Aito monikulttuurisuus on tavoitteemme", vararehtori Sari Lindblom sanoo

Helsingin yliopiston kansainvälisiin maisteriohjelmiin haettiin tänä vuonna erittäin vilkkaasti. Hakemuksia tuli yhteensä 2 946, mikä oli 83 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Hakijamäärä onnistuttiin kääntämään vahvaan kasvuun edellisvuoden notkahduksen jälkeen.

Apurahoja 44 opiskelijalle

Helsingin yliopisto myöntää apurahoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille kattamaan opiskelu- ja elinkustannuksia.

Hakijoista EU- ja Eta-maiden ulkopuolisia oli 58 prosenttia. Sisäänpäässeistä heitä oli 39 prosenttia. 

Apurahahakemuksia jätettiin yhteensä 1 452 kpl. Apurahoja myönnettiin yhteensä 44 opiskelijalle, jotka edustavat 17 eri kansalaisuutta. Yksittäisen opiskelijan saama apuraha vaihtelee 10 000 ja 28 000 euron välillä, riippuen siitä, mikä tai mitkä apurahat hänelle on myönnetty.

– Apurahoja myönnettiin enemmän kuin viime vuonna. Toivomme näin saavamme lahjakkaita opiskelijoita maisteriohjelmiimme ympäri maailmaa. Lopullinen apurahoihin käytettävä määrä selviää vasta kesällä, kun tiedämme, ketkä opiskelijoista ottavat opiskelupaikan vastaan, Sari Lindblom sanoo.

Apurahat jakaantuivat tasaisesti eri koulutusohjelmiin.

Linkki aiempaan tiedotteeseen aiheesta: Kansainvälisten maisteriohjelmien hakijamäärä lähes tuplaantui
 

Lisätietoja antaa:

Sini Saarenheimo, hakijapalveluiden päällikkö, sini.saarenheimo@helsinki.fi, p. 050 448 0840