Uusi yrityskiihdyttämö Cernin teknologioiden siirtoon suomalaisille

Genevessä allekirjoitettiin tiistaina 15.9.2015 Fysiikan tutkimuslaitoksen (HIP), Tampereen teknillisen yliopiston ja Cernin välinen sopimus Cernin tietotaidon ja Cernissä kehitettyjen teknologioiden kaupallistamiseen tähtäävästä yhteistyöstä.

Perustettava yrityskiihdyttämö, The Finnish Business Incubation Center of CERN Technologies (FBC), pyrkii edistämään suomalaisen perustutkimuksen ja teknologiakehityksen tulosten hyödyntämistä yhdessä Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksen Cernin kanssa.

– Uusi avaus edistää omalta osaltaan tieteen suurten hankkeiden teknologista ja kaupallista hyödyntämistä Suomen elinkeinoelämän tarpeisiin, toteaa sitä vetämään lähtevä professori Saku Mäkinen Tampereen teknillisestä yliopistosta. Hän toimii Fysiikan tutkimuslaitoksen (HIP:n) teknologia-ohjelman johtajana.

Suomen FBC-avaus on osa Euroopan laajuista yrityskiihdyttämöiden verkostoa, jossa kiihdyttämöt toimivat yhteisellä kentällä auttaen tutkijoita ja start-up -yrityksiä. Suomessa pyrkimys on tukea monipuolisesti tieteellisestä tutkimuksesta nousevia teknologisesti haastavia ja murroksellisia start up -yrityksiä esimerkiksi sensoriteknologioissa, suurteholaskennassa ja big data -sovelluksissa, erikoismateriaaleissa, suprajohtavissa magneeteissa, teholähteissä ja etäoperoitavissa siirtolaitteissa.

– Suomalaisten fyysikoiden ja insinöörien työ Cernissä on aina sisältänyt puhtaan perustieteen lisäksi elementin yliopistojen, tutkimuslaitosten ja teollisten kumppaneiden välisestä yhteistyöstä, sanoo Fysiikan tutkimuslaitoksen johtaja, professori Juha Äystö.

Myös Tampereen teknillisen yliopiston rehtori Markku Kivikoski uskoo uudenlaiseen yhteistyöhön:

– Tämä vahvistaa tutkimuksen ja teollisuuden läheistä linkkiä Suomessa. TTY:n vahvoista traditioista kertoo Times Higher Educationin rankkaus elokuussa 2015, jossa Tampereen teknillinen yliopisto oli sijalla 11 sen listalla teollista yhteistyötä tekevistä yliopistoista, hän muistuttaa.

Yksi esimerkki teknologian siirrosta ja Cern-yhteistyöstä on HIP:n teknologia-ohjelman PET -kuvantamisprojekti (positroniemissiotomografia), jossa on kehitetty uuden sukupolven lääketieteellinen kuvantamislaitteisto. PET-laitteita käytetään etenkin syöpätutkimuksen alalla. Tätä työtä on tehty yhdessä Cernin AX-PET -kollaboraation kanssa Tampereen teknillisellä yliopistolla ja HIP:ssä. Toinen esimerkki on HIP:n ja Aalto-yliopiston Green Big Data -projekti, jossa on kehitetty ohjelmistoja tehostamaan laskentakeskusten sähkönkäyttöä.

– FBC:n tarkoitus on edistää tieteellisestä tutkimuksesta kumpuavaa teknologioiden hyödyntämistä, ja erityisenä pyrkimyksenä on mahdollistaa näiden lähtöjen kansainvälistyminen, Mäkinen sanoo.

Suomessa FBC:n toimintaan kuuluu teknologisten innovaatioiden kehittäjien linkittäminen Cernissä olevan tietotaidon hyödyntämiseksi. FBC:n toiminnalla pyritään myös aktivoimaan osaamisen siirtoa, jossa tarkoituksena on soveltaa suomalaista teknologiaa ja teknologista osaamista Cernissä ja siirtää siellä kehitettyä teknologiaa ja tietämystä Suomeen.

– Meidän teknologiamme ovat jo laajassa käytössä kattaen partnerisopimukset, lisensoinnit ja konsultoinnin, joten Suomi istuu tähän yrityskiihdyttämöiden Business Incubation Center -verkostoomme oikein hyvin, sanoi Cernin teknologiasiirrosta vastaava johtaja Giovanni Anelli yhteistyösopimuksen allekirjoitustilaisuudessa.

Suomi on seitsemäs Cernin yrityshautomoverkostoon liittynyt maa: http://knowledgetransfer.web.cern.ch/bic-network.

''''''''''

Fysiikan tutkimuslaitos, Helsinki Institute of Physics (HIP), on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteinen valtakunnallisia tehtäviä hoitava tutkimuslaitos. HIP toimii Helsingin yliopiston yhteydessä.

Suomen FBC-verkkosivu: http://www.hip.fi/bic

Uutinen Cernin verkkosivulla: http://home.web.cern.ch/about/updates/2015/09/new-partnership-encourage…

http://www.tut.fi/fi/tietoa-yliopistosta/uutiset-ja-tapahtumat/vahva-yr…

 

Lisätietoja antaa Fysiikan tutkimuslaitoksen teknologiaohjelman johtaja Saku Mäkinen, +417 5411 74 33, saku.makinen@tut.fi tai saku.makinen@cern.ch

Ystävällisin terveisin

Minna Meriläinen-Tenhu, 050 415 0316, @MinnaMeriTenhu