Uusi kiertotalouden kemian professuuri Helsingin yliopistoon yrityskumppaneiden tuella

Helsingin yliopisto ottaa merkittävän askeleen kohti kestävämpää tulevaisuutta perustamalla yhdessä kumppaneidensa kanssa uuden kiertotalouden kemian professuurin. Neste, UPM sekä Borealis Polymers tukevat professuurin perustamista merkittävillä lahjoituksilla.

Edessämme on raaka-ainemurros, sillä Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Kiertotalouden avulla hyödynnämme materiaalit ja tuotteet mahdollisimman tehokkaasti, mikä säästää luonnonvaroja, vähentää päästöjä ja jätettä sekä parantaa ihmisen ja luonnon hyvinvointia.

Uuden kiertotalouden kemian professorin tutkimusala tulee olemaan kemiallinen kierrätys ja sivuainevirtojen hyödyntäminen. Professorin rekrytointi on juuri käynnistynyt. Tehtävän ansiosta voimme vahvistaa luonnontieteen ja kokeellisen tutkimuksen osaamista kiertotalouden alalla pitkäjänteisesti ja monialaisesti.

– Olemme innolla mukana mahdollistamassa tätä professuuria, joka edistää kiertotalouden perustutkimusta ja uusia innovaatioita, Nesteen Innovaatiojohtaja Lars Peter Lindfors sanoo.

– Erityisesti jätemuovin kemiallinen kierrätys ja lignoselluloosatähteiden jalostus polttoaineiksi, polymeereiksi tai kemikaaleiksi ovat erityisen kiinnostavia alueita meille tässä professuurissa. Näemme tämän kumppanuuden myös mahdollisuutena vahvistaa kotimaista T&K-verkostoamme entisestään ja tukea Veturi-ekosysteemiä, Lindfors kertoo.

– Kemian osaamisen kehittämiselle on suuri tarve, ja uskommekin, että tämä professuuri ja kumppanien kanssa tehtävä yhteistyö vievät alaa, omaa liiketoimintaamme sekä Helsingin yliopiston roolia kiertotalouden kehittäjänä merkittävästi eteenpäin, sanoo puolestaan UPM:n tutkimus- ja kehitysjohtaja Heikki Ilvespää.

– Helsingin yliopisto on todella kiitollinen näistä lahjoituksista, joiden avulla pystymme vastaamaan yhteiskunnalliseen tarpeeseen ja käynnistämään uuden professuurin tavallista nopeammin, toteaa kansleri Kaarle Hämeri.

Kiertotalouden osaajille kysyntää

– Kiertotalous on tulevaisuuden tapa toimia, toteaa Borealiksen Porvoon Innovaatiokeskuksen edustaja Tea Friman.

– Moni materiaali on liian arvokasta päätymään sellaisenaan jätteeksi vaan tulisi saada talteen ja jalostaa uudelleen lopputuotteeksi. Kemian perustutkimuksen kautta voimme löytää uusia edistyksellisiä kiertotalouden ratkaisuja, ja tämänkaltainen pitkäjänteinen yhteistyö tiedeyhteisön kanssa on meille hyvin arvokasta parhaiden ratkaisuiden arvioinnissa, Friman jatkaa.

Suomella on hyvät edellytykset nousta kiertotalouden edelläkävijäksi. Tarvitsemme kuitenkin kipeästi uusia kiertotalouden menetelmiä, joiden kehittäminen puolestaan edellyttää kemiallisten prosessien ja reaktioiden syvää ymmärrystä. Uusi pysyvä professuuri mahdollistaa alan pitkäjänteisen kehittymisen, laaja-alaisen tutkimuksen ja opetuksen sekä verkostojen rakentamisen.

– Uusiutuvat ja kierrätettävät, fossiilisia raaka-aineita korvaavat tuotteet ja ratkaisut ovat liiketoimintamme ytimessä. Kiertotaloudessa on kyse kaikkien materiaalien kiertoasteen maksimoimisesta. Kuitupohjaisten tuotteiden ja tuotannon sivuvirtojen osalta kierrätys on jo melko hyvällä mallilla, mutta monilla osa-alueilla, kuten ruokapaukkauksissa on vielä paljon tehtävää, valottaa UPM:n Ilvespää.

Laadukas ja pitkäjänteinen perustutkimus luo vahvan pohjan uusien innovaatioiden kehittämiselle sekä uusien huippuosaajien kouluttamiselle.

– Olimme todella iloisia siitä laajasta positiivisesta vastaanotosta, jonka aloitteemme sai kiertotalouden alan yritysten keskuudessa ja eri etujärjestöissä. Erityisen tärkeäksi tällä kentällä nähdään tulevaisuuden osaajien koulutus, kertoo orgaanisen kemian professori Ilkka Kilpeläinen.

Professuurin ympärille rakentuu uudenlainen yhteistyöalusta

Neste, UPM sekä Borealis Polymers ovat lahjoituksillaan mahdollistaneet uuden professuurin perustamisen. Yhteistyö ei kuitenkaan pääty siihen, vaan yritykset muodostavat uudenlaisen yhteistyöalustan professorin ja opiskelijoiden kanssa.

– On todella arvokasta, ettei uusi professori joudu aloittamaan tyhjältä pöydältä, vaan hänellä on tässä hyviä kumppaneita jo valmiina. Näin tutkimus- ja innovaatioyhteistyö pääsee käyntiin nopeasti. Tämä on erittäin tärkeä asia myös opiskelijoiden kannalta, iloitsee matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani Kai Nordlund.

Myös kansleri Kaarle Hämeri painottaa kumppaneiden merkitystä.

– Me Helsingin yliopistolla haluamme rakentaa pitkäaikaisia ja omien arvojemme mukaisia kumppanuuksia edistääksemme perustehtäviämme ja yhteiskunnallista vaikuttavuuttamme, kansleri sanoo.

Helsingin yliopistossa on jo syntynyt monia kiertotalouden innovaatioita yhteistyössä teollisuuden kanssa, kuten esimerkiksi Ioncell-tekstiilikuitu sekä kasviöljypohjainen pakkauskomponentti.

Rekrytointi jo käynnistynyt

Uuden professorin rekrytointi on jo käynnistynyt. Tehtävään haetaan henkilöä, joka on perehtynyt syvällisesti orgaaniseen kemiaan, tuntee erottelumenetelmät ja omaa ymmärrystä raaka-aineiden koostumuksesta sekä saatavuudesta. Myös aiempi kokemus yhteistyöstä teollisuuden kanssa lasketaan hakijalle eduksi.

Professuurin tutkimusalana on orgaanisen kemian perustutkimus ja sen soveltaminen kemian prosesseissa.

Yliopisto tarjoaa uudelle professorille tuntuvan starttipaketin tutkimusryhmän perustamiseen, erinomaisen tutkimusympäristön sekä poikkeuksellisen vahvan infrastruktuurin.

Tutustu uuden professuurin rekrytointi-ilmoitukseen.

Lahjoitusprofessuurit

Professuurien perustaminen tai osittainen tukeminen lahjoitusvaroilla on yritykselle vaikuttava keino vauhdittaa tietyn, yritykselle tärkeän alan tutkimusta ja opetusta Suomessa. Tutkimuksella ja opetuksella osaaminen vahvistuu sekä yliopistossa että muualla yhteiskunnassa. Akateeminen perustutkimus vahvistaa myös mahdollisuuksia soveltavaan tutkimukseen ja erilaisten uusien innovaatioiden ja keksintöjen syntymiseen.

Lahjoitusprofessuureihin valittavat henkilöt valitaan aina yliopiston normaalien akateemisten rekrytointikäytäntöjen mukaisesti. Lahjoitusprofessuurissa toimiva professori tekee alansa akateemista ja vapaata perustutkimusta omien kiinnostustensa mukaisesti. Lahjoittajat ovat tärkeitä kumppaneita, joiden kanssa käydään keskustelua ja viedään yhteisesti tärkeää alaa eteenpäin. Professori voi tehdä myös sopimuksiin perustuvaa yritysyhteistyötä yliopiston periaatteiden mukaisesti.