Uusi Green Paths -reittiopas auttaa valitsemaan hiljaisimman ja ilmanlaadultaan parhaan pyöräily- ja kävelyreitin

Pääkaupunkiseudulla toimivan uuden Green Paths -reittityökalun suositukset perustuvat reaaliaikaiseen tietoon ilmanlaadusta ja kaupungilla tehtyihin melutasomittauksiin. Sovelluksen avulla liikkuja välttää vilkkaasti liikennöidyt kadut, mutta pääsee silti perille kohtuullisessa ajassa.

Sovelluksen on kehittänyt Helsingin yliopiston Digital Geography Lab -tutkimusryhmä osana Helsingin kaupungin koordinoimaa Healthy Outdoor Premises for Everyone HOPE-hanketta. Nyt julkistettu sovellus on prototyyppi, joka toimii Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueella – eli kunnissa, joissa on saatavilla sovelluksen tarvitsemaa dataa.

Terveellisempiä ja miellyttävämpiä reittejä

– Yleensä reittioppaat tarjoavat nopeimpia tai suorimpia reittejä, mutta miellyttävyyttä ja terveellisyyttä ei huomioida, sanoo professori Tuuli Toivonen Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen osaston Digital Geography Lab -tutkimusryhmästä.

– Ohjaamalla pyöräilijät ja kävelijät miellyttävämpään matkaympäristöön reittiopas pyrkii edistämään kaupunkiliikkujien terveyttä ja hyvinvointia. Toivomme sen edistävän myös ilmastollisesti vastuullista ja kestävää kaupunkiliikennettä, sanoo Helsingin yliopiston tutkija Age Poom.

– Green Paths-sovellus on hieno esimerkki siitä, miten HOPE-hankkeessa kehitettävää aiempaa tarkempaa avointa ilmanlaatu-dataa voidaan hyödyntää ja tehdä Helsingistä kaikille parempi paikka elää ja asua, sanoo HOPE-hankkeen projektipäällikkö Jussi Kulonpalo Helsingin kaupungin Elinkeino-osastolta.

Paikkatieto ja avoin data hyötykäyttöön

Green Paths –reittiopas  nojaa ajallisen ympäristöaltistumisen arvioinnin käsitteeseen. Työkalu optimoi reittien valinnan ympäristöaltistuksen kustannusten ja matkan keston perusteella. Tämän perusteella se tarjoaa joukon reittejä lyhimmästä pitempiin mutta terveellisempiin.

Reittiopas hyödyntää avoimia ympäristötietoja. Työkalussa käytetään reaaliaikaista ilmanlaatua koskevaa tietoa, jonka tuottamista Ilmatieteen laitos parhaillaan kehittää. Melutietojen osalta käytetään Suomen ympäristökeskuksen ja kuntien tuottamaa tieliikenteen keskimääräistä mallinnettua melutasoa. Katu- ja polkuverkosto reittioptimointiin haetaan joukkoistamalla tuotetusta OpenStreetMap-aineistoista.

Reittioppaan lähdekoodi on julkaistu avoimesti GitHubissa. Työkalu sisältää myös ohjelmointirajapinnan, jonka avulla ympäristön kannalta optimoituja reititystuloksia voidaan viedä muihin sovelluksiin.

– Lähdekoodin saatavuus auttaa muita kehittäjiä ottamaan ympäristökustannustekijät huomioon matkasovelluksissaan, kertoo Green Paths -reittioppaan sovelluskehittäjä Joose Helle.

Green Paths -reittiopas löytyy mobiilikäyttöiseltä verkkosivustolta (suomeksi ja englanniksi).

Helsingin yliopistolta Urban Innovation Action HOPE –  Healthy Outdoor Premises for Everyone –hankkeessa ovat mukana Joose Helle, Age Poom, Tuomas Väisänen ja Tuuli Toivonen. UIA HOPE -hankkeen päävastuu on Helsingin kaupungin elinkeino-osastolla.

 

Healthy Outdoor Premises for Everyone HOPE on Euroopan aluekehitysrahaston Urban Innovative Action-ohjelman rahoittama Helsingin kaupungin koordinoima hanke, jonka tavoitteena kehittää uutta ilmanlaadun täsmätietoa ja edistää sen innovatiivista hyödyntämistä kaupunginosa- ja asukastasolla Helsingissä.

Digital Geography Lab on monitieteinen tutkimusryhmä, joka hyödyntää paikkatietoanalytiikkaa ja isoja aineistoja edistääkseen kestävyyttä ja reiluutta yhteiskunnassa. Pyrimme ymmärtämään ihmisten, yhteiskunnan ja ympäristön välistä alueellista ja ajallista vuorovaikutusta paikallisesta globaaliin.

Lisätietoa

Green Paths työkalusta:

Green Paths video

Green Paths verkkosivusto

Tutkija Age Poom, Helsingin yliopisto, geotieteiden ja maantieteen osasto, Digital Geography Lab

Puhelin: +358 40 851 0646

Sähköposti: age.poom@helsinki.fi

UIA HOPE -hankkeesta:

Projektipäällikkö Jussi Kulonpalo, Helsingin kaupunki, elinkeino-osasto

Puhelin: +358 40 569 2561

Sähköposti: jussi.kulonpalo@hel.fi