Työkaluja pelastusviranomaisille - Paremmat valmiudet suuronnettomuuksien varalle

Pelastustehtävissä toimiville tuttu potilaiden kiireellisyysjärjestys eli triage on päivitetty digiaikaan. Juuri päättyneessä EU-hankkeessa, TOXI-triage, on kehitetty teknisiä apuvälineitä, joilla voidaan arvioida hoidon tarve ja pystytään välittämään havainnollinen ja nopea tilannekatsaus pelastustoimen johtajille.

Helsingin yliopiston kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti (VERIFIN) on vastannut kemiallisten taisteluaineiden tunnistamissa auttavan työkalupakin kehittämisestä TOXI-triage-hankkeessa. Työkalupakki on käytännössä Helsingin yliopiston palvelimella toimiva helppokäyttöinen nettipohjainen tietokanta.  

Onnettomuuspaikalle ensimmäisenä saapuvalle ensihoitajalle tai palomiehelle tilanteen nopea tulkinta on välttämätöntä myös siksi, että he osaavat tarvittaessa suojautua oikealla suojautumistasolla.

Säteilyonnettomuuden oireiden tunnistaminen ja suojautumistoimet ovat myös mukana työkalupakissa. Niiden kehittämisestä on vastannut radiokemian laboratorio Helsingin yliopistosta. 

Komentokeskus kuulee

Hankkeessa kehitettiin etäluettava ranneke, jonka avulla onnettomuuden uhrien tai potilaiden tiedot voidaan tallentaa ja päivittää tilanteen edetessä. Ajantasainen tieto välittyy reaaliaikaisesti johtokeskukseen. Kuinka moni tarvitsee erityishoitoa? Missä sairaalassa on  tilaa vapaana potilaille? Paikannuksen avulla voidaan seurata puhdistuksessa käytettävän linjaston nopeutta tai uhrien kuljetusta sairaalaan . Tieto auttaa operaation johtamisessa ja resurssien hallinnoinnissa.

TOXI-Triage-hankkeessa on ollut tutkijoita ja yrityksiä yhdeksästä Euroopan maasta. Suomesta mukana olivat Helsingin yliopiston lisäksi Etelä-Savon pelastuslaitos, Jyväskylän yliopisto sekä Environics.

Keväällä 2019 testattiin Mikkelissä, kuinka onnettomuusalueen yläpuolella lennätettävällä dronella kerätään informaatiota radionuklideista ja kemikaaleista. Kenttäolosuhteiden testit ovat simulaatioita. VERIFINin kemiallisten taisteluaineiden analyysimenetelmien osaamista tarvittiin, jotta hankkeessa kehitettyjen laitteiden toiminta myrkyllisillä aineilla pystyttiin todentamaan laboratoriossa.

– Toimivat ja testatut työkalut odottavat nyt kaupallista toteutusta, kertoo johtaja Paula Vanninen VERIFINistä.

Myös lisää tutkimusta tarvitaan. Vannisen mukaan kloorialtistuksen tunnistaminen on yksi seuraavista kehitysvaiheista, joihin VERIFINissä paneudutaan.   

Lisätietoja: