TikTok-videon kemiallinen kaava

Miten kemia on läsnä arkisen elämän ilmiöissä? Millaista kemian opiskelu on? Mitä tapahtuu erilaisille asioille, kun ne upottaa nestetyppeen? Viimeisen vuoden aikana nuoret ovat saattaneet törmätä kemia-aiheisiin videoihin TikTokissa vieraillessaan.

Videoiden takana on Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella toimiva Kemianluokka Gadolin, joka haluaa näyttää, että kemia on muutakin kuin Bohrin atomimalli tai erilaiset laskutehtävät. Hauskoille ja näyttäville kemiavideoille onkin kertynyt yli 700 000 tykkäystä noin vuoden aikana, kun tili on ollut olemassa. Miten tiede taipuu ensisijaisesti nuorten käytössä olevaan kanavaan?

Videoita tehdessä oppii itsekin

Videoiden suunnittelusta, kuvaamisesta ja kanavan ylläpidosta vastaa tiimi Gadolinin ohjaajia eli kemian opiskelijoita. Videot suunnitellaan yhdessä ja videoiden aiheet valikoituvat muun muassa ajankohtaisten aiheiden ja tapahtumien perusteella. Kuvaukset tehdään tiedeluokassa silloin, kun siellä ei ole oppilasryhmiä vierailemassa.

Videot opettavat paitsi katsojiaan myös niiden tekijöitä.

–   Videoiden tekemisessä keskeistä on kemian sisältöjen tiivistäminen ja käsiteltävän aiheen oleellisimman asian tai käsitteen nostaminen esille. Näitä asioita mietittäessä videoiden tekijät joutuvat usein pohtimaan aihetta syvällisesti ja miettimään sopivia pedagogisia keinoja asian käsittelyyn, Gadolinin koordinaattori Reija Pesonen kertoo.

Videoiden tekemisessä parasta heidän mukaansa onkin juuri yhdessä tekeminen. Paljon näyttökertoja keräävät videot ovat koko tiimin onnistumisia.

Mitkä aiheet kiinnostavat nuoria?

Videoiden saama vastaanotto on yllättänyt positiivisesti: Videoilla on aina tuhansia katsojia, suosituimmilla satoja tuhansia. Nuoret myös reagoivat videoihin tykkäämällä niistä ja kommentoimalla aktiivisesti. Videon julkaisijan vastuulla on myös seurata siihen liittyvää kommentointia ja vastata mahdollisiin kysymyksiin.

– Kemiaan liittyviä kysymyksiä kysytään lähes jokaisen videon yhteydessä. Monet nuoret ehdottavat aiheita, joita haluaisivat nähdä videoilla, ja osa näistä on myös toteutettu, kertoo Pesonen.

Suosituimmiksi videoiksi Pesosen mukaan ovat osoittautuneet sellaiset kokeelliset kemian työt, joita seuraajat voivat itse testata kotona.

–     Nuoret usein tägäävät eli merkitsevät videoon kavereitaan ja kehottavat siten katsomaan videon. Kotona toteutettavaan kokeellisuuteen lisätään tägäyksen oheen usein myös kommenttina ”tehdäänkö tää” tai muuta vastaavaa.

Haasteena trendeihin vastaaminen

TikTokin käyttöön kuuluvat olennaisena osana trendit, joissa tietyn tyyppisistä videoista tulee hetkellisesti hyvin suosittuja ja kaikki käyttäjät pyrkivät tekemään niistä oman versionsa. Trendi saattaa liittyä esimerkiksi tietyn taustamusiikin käyttöön tai tanssiliikkeisiin. Niiden hyödyntäminen kemiavideoissa on kuitenkin vaikeaa.

– TikTok-trendit vaihtuvat hyvin nopeasti, jopa päivissä, joten niihin reagoimisen tulisi tapahtua viimeistään seuraavana päivänä trendin alkamisesta. Tämä on ollut käytännössä haastavaa. Monet TikTok-trendeistä liittyvät myös liikkumiseen tai tanssiin, joita on laboratoriossa lähes mahdotonta toteuttaa, toteaa Pesonen.

Jos kuitenkin hyvä idea videosta syntyy eikä kemianluokka Gadolinissa ole muita vierailijoita, on videoita pystytty toteuttamaan nopeallakin aikataululla.

Kemianluokka Gadolin

Kemianluokka Gadolin on Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella toimiva LUMA-tiedeluokka.

Kemianluokka Gadolinin tavoitteena on tukea kemian oppimista ja opetusta, lisätä kemian kiinnostavuutta, kasvattaa tietoisuutta kemian alasta ja sen roolista kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

Gadolinin päätoimintamuotoja ovat opintokäynnit, joiden aikana eri koulutusasteiden opetusryhmät pääsevät kokeellisen työskentelyn pariin laboratoriossa. Toiminnallisten opintokäyntien aikana saadaan elämyksiä kemian parissa sekä tietoa kemian alan opinnoista ja uravaihtoehdoista.