Tieteen rajapinnoilla liikkuva Tuija Jokinen sai Helsingin yliopiston väitöskirjapalkinnon

Paljon kansainvälistä huomiota on herättänyt Tuija Jokisen kehittämä uusi ilmakehätutkimuksessa käytettävä mittalaite. Se muodostaa myös väitöskirjan perustyön.

Helsingin yliopisto myöntää vuosittain väitöskirjapalkintoja erityisen ansiokkaista väitöskirjoista. Niillä tulee olla tieteellisiä ansioita mutta myös vaikutusta tutkimuksen tieteenaloilla ja mieluusti yhteiskunnassakin.

FT Tuija Jokinen on yksi kolmesta nyt palkitusta.

- Hieno ja herkkä mittalaite tuli kehitettyä, ja nyt työ jatkuu Kaliforniassa, Tuija Jokinen kertoo.

Hänen väitöskirjansa on erinomainen esimerkki tieteenalojen rajapinnoilla tapahtuvasta tutkimuksesta. Monialaisuus on ollut eduksi etenkin ilmakehän tutkimisessa, jossa tyypillisesti tehdään yhteistyötä useiden eri tieteenalojen tutkijoiden kanssa.

- Itse asiassa Jokinen siirtyi kemiasta fysiikkaan vasta tohtoriopintojen alkuvaiheessa mutta omaksui aerosolifysiikan tutkimusmenetelmät nopeasti ja toi tehokkaasti analyyttisen kemian osaamisensa tutkimuksen tueksi, kertoo väitöskirjatyötä ohjannut apulaisprofessori Mikko Sipilä fysiikan laitokselta.

Tällä hetkellä Jokinen on Kaliforniassa tekemässä postdoc-tutkimusta University of California at Irvinen (UCI) kemian laitoksella professori Jim Smith:n ryhmässä.

Tutkimusartikkelit keränneet jo paljon viittauksia

Väitöskirjatyössään Tuija Jokinen perehtyi ilmakehän kemiallisiin reaktioihin ja hyödyntää sekä aerosolifysiikan että ilmakemian tutkimusmenetelmiä. Tutkimus koostuu johdannosta ja viidestä vertaisarvioidusta artikkelista, joista jokainen on julkaistu tutkimusalojensa merkittävimmissä aikakauslehdissä.

Jokisen työt ovat keränneet lyhyessä ajassa poikkeuksellisen paljon viittauksia. Erityisen paljon kansainvälistä huomiota on saanut hänen kehittämänsä uusi havaintoväline, spektrometri, Chemical lonization Atmospheric Pressure interface Time-of-Flight mass spectrometer. Se muodostaa myös väitöskirjan perustyön.

Laite on tällä hetkellä käytössä useissa yliopistoissa ja instituuteissa ympäri maailman.

- Kaliforniassa yritämme nyt mitata emäksisiä yhdisteitä ilmanäytteistä ja sitä kautta selvittää hiukkasmuodostusta askel askeleelta eteenpäin, Jokinen sanoo.

Helsingin yliopiston vuoden 2015 väitöskirjapalkinnon saivat Tuija Jokisen lisäksi myös, PhD Elyana Saad ja FaT Mohammad-Ali Shahbaz. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa.

Yhteystiedot: FT Tuija Jokinen, tuija.jokinen@helsinki.fi

Ystävällisin terveisin

Minna Meriläinen-Tenhu, @MinnaMeriTenhu, 050 415 0316, minna.merilainen@helsinki.fi