Suomi sai kaksi kasvihuonekaasuja mittaavaa ICOS-huippututkimusasemaa

Standardoituihin asemiin kuuluvat Helsingin yliopiston Hyytiälän ja Siikanevan mittauspaikat.

ICOS, Integrated Carbon Observation System, on kasvihuonekaasuja mittaava tutkimusverkosto, jolla on yli 140 mittausasemaa eri puolilla Eurooppaa. Verkosto tuottaa tieteeseen perustuvaa dataa tutkijoiden ja päättäjien käyttöön, ja nyt, yli viiden vuoden valmistelujen jälkeen, ensimmäiset sen asemista ovat täyttäneet ICOS-tiedeyhteisön asettamat korkeat kriteerit.

7 laatuvarmistettua ICOS-asemaa

Seitsemän asemaa on saanut sertifikaatin standardoidun datan tuottamiseen. Standardoitujen asemien joukossa on kaksi asemaa Suomesta, Hyytiälä ja Siikaneva, jotka molemmat sijaitsevat hieman Tampereesta koilliseen. Muut sertifioidut asemat ovat Belgiassa, Ranskassa, Italiassa ja Saksassa.

ICOS:in laatukriteereistä tärkeimpiä ovat samojen riittävän tarkkojen laitetyyppien käyttö sekä yhteisten asennusohjeiden ja kalibrointikäytäntöjen noudattaminen; Näin taataan aineiston korkea laatu ja vertailukelpoisuus.

Suolla ja mastossa tieteen tähden

ICOS:in tuottama tieto paljastaa hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen päästöt ja nielut Euroopassa. Hyytiälässä korkea masto mittaa tarkasti hiilidioksidin, metaanin ja hään pitoisuutta kolmella eri korkeudella. Siikanevan ekosysteemiasemalla mitataan muun muassa hiilidioksidin ja metaanin vaihtoa suon ja ilmakehän välillä. Asema mittaa myös säätä, lämpötilaa ja sateen määrää.  

- Aktiivinen työ standardin saamiseksi alkoi meillä Siikanevalla noin 3 vuotta sitten, kertoo Siikanevan aseman vastuullinen johtaja Eeva-Stiina Tuittila, joka työskentelee metsämaatieteen professorina Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa.

- Tämä aika on ollut todella intensiivistä. Tiimit Hyytiälän metsäasemalla ja Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella työskentelivät laitteiston hankkimiseksi ja sen valmistelemiseksi käyttökuntoon niin, että se täyttää ICOS:in korkeat vaatimukset. Itä-Suomen yliopiston ekologinen tiimi kirjaimellisesti möyri kesät suolla saadakseen dokumentoitua tutkimusalueen kasvillisuuden ja sen kasvua, hän sanoo. 

Tieto kasvihuonekaasujen liikkeistä auttaa ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämisessä

- Standardoidun mittausasemaverkoston avulla saamme paljon tarkempaa tietoa kasvihuonekaasujen päästöistä ja nieluista Euroopassa: tiedämme nyt sekä ihmisten tuottamista päästöistä, että myös luonnon kiertokulkuun kuuluvista vaihteluista, sanoo Eija Juurola, joka vastaa ICOS:in asemaverkoston toiminnasta.

Luontaiset hiilenkierron vaihtelut vaikuttavat hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen määrään ilmakehässä yhtä paljon kuin ihmisistä aiheutuvat päästöt, ja nekin voivat muuttua ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. On tärkeää pystyä erottamaan luontaiset ja fossiiliset päästöt toisistaan, jotta päästörajoituksia ja muita ilmastonmuutosta ehkäiseviä toimia voidaan kohdistaa oikein.

 - Kasvihuonekaasuista tarvitaan tietoa, kun valtiot miettivät ilmastonmuutosta hillitseviä toimia, jotta ne voisivat täyttää kansainvälisten sopimusten asettamat vaatimukset, Juurola sanoo. 

-----------------------------------------------

Integrated Carbon Observation System, ICOS, tuottaa tieteellistä ja standardoitua dataa kasvihuonekaasujen esiintymisestä ilmakehässä, sekä kasvihuonekaasujen vaihdosta ilmakehän, maan, ja merien välillä. Verkostoon kuuluu yli 140 tutkimusasemaa 12 Euroopan maassa. Toimintaa rahoittavat ICOS:in jäsenmaat, joista Suomi on yksi vahvasti mukana oleva. ICOS:in pääkonttori sijaitsee Helsingin Kumpulassa. Myös muut sen mittausasemat ovat aloittaneet valmistelut sertifikaatin saamiseksi viimeistään vuonna 2019. ICOS:in standardit täyttävät ja jopa ylittävät kaikki kansainväliset vaatimukset (esimerkiksi YK:n tai WMO:n).

Lue lisää: www.icos-ri.eu

Lisätietoja:
Eija Juurola, Head of Operations, ICOS ERIC, 050 4154833, eija.juurola@icos-ri.eu
Eeva-Stiina Tuittila, asemanjohtaja, ICOS Siikaneva, Professori, Itä-Suomen yliopisto, 050 4424299, eeva-stiina.tuittila@uef.fi
Minna Meriläinen-Tenhu, viestinnän asiantuntija, 050 415 0316, @MinnaMeriTenhu, minna.merilainen@helsinki.fi