Suomalaiset varpuset kutistuvat

Suomessa elävät varpuset painavat nykyään 1,5 grammaa vähemmän kuin 1980-luvun puolivälissä, osoittaa Turun ja Helsingin yliopistojen tutkimus.

Puutarhoissa sirkuttavat varpuset ovat nykyisin pienempiä kuin 30 vuotta sitten. Turun ja Helsingin yliopistojen tutkijat ovat verranneet varpusten painoja kymmenessä eri kaupungissa aina Helsingistä Sodankylään asti.

Analyysi osoittaa, että nykyään varpuset painavat keskimäärin 1,5 g vähemmän kuin 1980-luvun puolivälissä, mikä on suuri ero 33 g painavalle linnulle.

– Tutkimus perustuu kattavaan materiaaliin, jonka luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijat keräsivät 1980-luvulla. Kun tajusimme, että tällaista historiallista materiaalia oli käytettävissä, meidän tarvitsi vain pyydystää varpusia uudestaan samoissa kaupungeissa, Turun yliopiston biologian laitoksen apulaisprofessori Jon Brommer toteaa.

Myös varpusten määrät ovat pienentyneet

Varpunen on siinä mielessä epätyypillinen lintulaji, että se esiintyy ainoastaan samoilla alueilla ihmisen kanssa, joko kaupungeissa tai maatiloilla. Varpusten määrät ovat kuitenkin vähentyneet valtavasti viime vuosikymmeninä.

– Varpuspopulaatiot ovat pienentyneet noin puolella 1980-luvun puoliväliin verrattuna. Niinpä riittävän suuren yksilömäärän löytäminen ja pyydystäminen ei ollut helppoa. Onneksi ihmiset olivat hyvin avuliaita ja antoivat meidän pyytää, mitata ja vapauttaa linnut puutarhoissaan, kertoo uudemmat varpusnäytteet kerännyt tutkija Jaana Kekkonen Helsingin yliopistosta.

Lintujen painon pienenemistä on havaittu myös muualla maailmassa, mutta Brommer ja Kekkonen yllättyivät siitä, että he löysivät pienentyneitä lintuja lähes jokaiselta paikkakunnalta. Kyseessä ei siten ole vain paikallinen ilmiö, vaan kutistumista tapahtuu ainakin koko Suomen alueella.

– Näkemykseni on, että varpusten populaation pienenemisen aiheuttanut tekijä, mikä se onkaan, vaikutti myös varpusten painon laskuun. Emme tiedä, mikä sai varpusen lähes katoamaan kaupungeistamme, mutta sillä on todennäköisesti yhteys laajemmin kaupunkiympäristössä tapahtuviin muutoksiin, Brommer sanoo.

>> Tutustu tutkimusartikkeliin