Sinisen kirjan uusi versio on julkaistu: käsikirja kemiallisen aseen kieltosopimuksen valvojille

Sinikantinen 800-sivuinen opus sisältää ohjeet ja menetelmät, joita kemiallisen aseen kieltosopimuksen valvontaan osallistuvat laboratoriot kaikkialla maailmassa käyttävät. Kirja julkistettiin kansainvälisessä seminaarissa Helsingissä joulukuussa. Samalla onniteltiin 20 vuotta toiminutta Kemiallisen aseen kieltosopimuksen kansainvälisen järjestöä OPCW:tä.

– Tämä on meille myös oppikirja, sillä koulutamme vuosittain eri puolilta maailmaa tulevia asiantuntijoita taisteluaineiden tunnistamiseen, kertoo professori Paula Vanninen VERIFINistä, Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutista Helsingin yliopistosta.

Yhteisesti sovitut pelisäännöt ovat elintärkeitä, jotta kansainvälinen luottamus säilyy. Sinisen kirjan ensimmäinen versio julkaistiin jo neljäkymmentä vuotta sitten vuonna 1977. Edellinen päivitys on vuodelta 2011.

VERIFIN koordinoi suositusten päivitystä

Yksien kansien väliin koottu uusin tieto kemiallisten joukkotuhoaseiden tunnistamismenetelmistä on syntynyt kansainvälisellä yhteistyöllä, jota Helsingin yliopistossa toimiva VERIFIN on koordinoinut Vannisen johdolla.

– Tämän kertaista päivitystä on hiottu keväästä lähtien. Tutkimusmenetelmistä poimittiin tähän suosituksia sisältävään kirjaan kaikkien yhdessä parhaiksi katsomat, kertoo kirjan päivityksessä mukana ollut Martin Söderström VERIFINistä.

Kirjaan on lisätty muutama kokonaan uusia aihealue. Uutena on tullut mukaan ohjeet viime vuosina yleistyneiden biolääketieteellisten näytteiden kuten veren ja virtsan analysointiin sekä keskushermostoon vaikuttavien yhdisteiden verifikaatioanalytiikkaan ympäristönäytteistä.  Myös proteiinitoksiini risiinin analysointiin on nyt suositukset, samoin vaatimukset tutkimusmenetelmien validointiin.

Päivitystyössä on ollut mukana yli seitsemänkymmentä kirjoittajaa ja 22 laboratoriota eri puolilta maailmaa.

Lisätietoja

Professori Paula Vanninen, VERIFIN
Puhelin +358 40 550 2204
Sähköposti: paula.vanninen@helsinki.fi