Professori Markku Ollikainen Ilmastopaneelin uudeksi puheenjohtajaksi

Ympäristöministeriö on asettanut Ilmastopaneelin toiselle toimikaudelleen vuoden 2015 loppuun asti. Paneelin uudeksi puheenjohtajaksi on nimetty Helsingin yliopiston ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen.

- Ilmastopaneelin työ on haastavaa ja vastuullista. Onnistuessaan se voi auttaa päättäjiä tekemään viisaita ratkaisuja, joissa ilmastonmuutoksen hillintä samalla edistää Suomen talouden kilpailukykyä, professori Ollikainen sanoo.

- Työn keskeisiä välineitä ovat tuottamamme selvitykset, joita kevään aikana julkaistaan muun muassa hiilineutraalin yhteiskunnan piirteistä sekä maatalouden ilmastopolitiikasta.

Yhdessä tullaan paremmin kuulluiksi

Ilmastopaneeli toimii riippumattomasti. Se neuvoo energia- ja ilmastopolitiikan ministerityöryhmää, tekee selvityksiä, antaa suosituksia päätöksenteon tueksi sekä seuraa kansallisen energia- ja ilmastostrategian toimeenpanoa.

Markku Ollikainen esittää toiveen, että paneeli voisi kannustaa päätöksentekijöitä katsomaan totutun tien ulkopuolelle ja haastamaan muun muassa päästökauppaan ja bioenergiaan liittyvissä teemoissa.

- Porukalla pystymme tuottamaan parempaa kuin yksiköinä ja sanomallamme on enemmän painoarvoa. Haasteena on tulla kuulluksi, jos sanoma ei miellytäkään.

Tutkimustietoa tarvitaan

Ensimmäisellä kaudella ilmastopaneeli tuotti selvitykset ja näkemyksiään muun muassa ilmastolain valmistelusta ja EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteenasettelusta käytäviin keskusteluihin. Paneelin toiminnasta laadittiin arvio syyskaudella 2013. Arvio tuki näkemystä, että ilmastopaneelia tarvitaan tukemaan riippumattoman tutkimuksen ja päätöksenteon vuorovaikutusta. Paneelin vaikuttavuutta kehitetään toisella kaudella muun muassa vahvistamalla viestintää ja kehittämällä liityntää ilmasto- ja energiapolitiikan prosesseihin.

- Jäsenistön laaja-alainen tausta ja vaihtuvuus tukevat paneelin työtä tutkimustiedon ja politiikan vuoropuhelun vahvistajana. Ilmastopolitiikan haasteet eri saroilla kasvavat jatkuvasti ja vankasti tutkimustietoon pohjautuvaa julkista keskustelua ilmastonmuutoksesta tarvitaan enemmän kuin koskaan, ympäristöministeri Ville Niinistö sanoo.

Paneelin uusiksi jäseniksi on nimetty professori Kati Kulovesi Itä-Suomen yliopistosta, tutkimusprofessori Nils-Olof Nylund VTT:ltä ja Timo Vesala Helsingin yliopistosta. Edelliseltä kaudelta jatkaa 11 jäsentä. Yhteensä jäseniä on 14.

Markku Ollikainen TUHAT-tutkimustietokannassa >>