Pikatesti paljastaa myrkyllisen sinilevän

Sinilevä on jokakesäinen riesa Suomen vesistöissä. Sinileväpitoisuuden testaaminen on aiemmin ollut hidasta, koska se on täytynyt tehdä pääosin laboratoriossa. Nyt Helsingin yliopisto on yhdessä VTT:n kanssa onnistunut kehittämään uuden pikatestin, joka on nopeutensa lisäksi luotettava ja edullinen. Kaupan hyllyille se saadaan parissa vuodessa.

- Sinilevät tuottavat usein voimakkaita myrkkyjä, jotka joka kesä aiheuttavat eläinkuolemia ja ovat vaaraksi myös ihmisten terveydelle, professori Kaarina Sivonen sanoo. Hän työskentelee elintarvike- ja ympäristötieteiden laitoksella soveltavan kemian ja mikrobiologian parissa.

- Terveysvaaraa voi koitua esimerkiksi uimisesta, koska erityisesti lapset voivat niellä vettä. Muita riskitekijöitä ovat esimerkiksi vesihiihdossa tai vesiskootteriajelulla kukinnassa syntyvät aerosolit tai saunavesi. Sinilevät voivat tuottaa myös voimakkaita hajuaineita, jotka pilaavat veden ja kalojen maun, Sivonen selittää.

Helsingin yliopisto on ollut mukana kehittämässä uutta ja nopeaa pikatestiä sinilevän testaamista varten. Aiemmin myrkyllisiä sinileväpitoisuuksia vesistöissä on pystytty testaamaan lähinnä laboratoriossa tai silmämääräisesti vesistöä tarkastelemalla. Pelkkien näköhavaintojen perusteella ei voida kuitenkaan varmistua siitä, onko kyseinen sinilevä myrkyllistä vai ei. Esimerkiksi järvien sinileväesiintymistä noin puolet on myrkyllisiä ja aiheuttaa haittaa ihmisille ja eläimille.

- Uusi testi on tarkoitettu tavallisille ihmisille: testillä he voivat varmistaa oman rantavetensä turvallisuuden. Sitä voidaan käyttää myös esitestinä sille, kannattaako esimerkiksi viranomaisten tehdä näytteestä tarkempia analyysejä, Sivonen selittää.

Luotettava testi pienessä koossa

Uusi pikatesti on normaalin kuumemittarin kokoinen ja hinnaltaan edullinen. Testi toimii niin, että pieneen laitteeseen johdetaan vesinäyte, jonka sisältämiin myrkyllisiin bakteerikantoihin laitteen sisältämät vasta-aineet reagoivat. Testi paljastaa muutamassa minuutissa, sisältääkö vesinäyte myrkyllistä sinilevää vai ei.

- Uusi testi havaitsee sinilevien tuottamat maksamyrkyt, mutta neurotoksiineille vastaavaa testiä ei vielä ole, Sivonen huomauttaa.

Helsingin yliopiston tutkijat kehittivät testin yhteistyössä VTT:n kanssa.

- Yliopiston tutkijoiden tärkein osuus koski alan asiantuntemusta, mutta myös yliopiston syanobakteerien eli sinilevien kantakokoelman kantoja käytettiin menetelmän toimivuuden testauksissa apuna. Kemialliset vertailuanalyysit ja toimivuustestit tehtiin täällä.

Sinilevät ovat laaja ongelma Itämeren alueella

Sinilevät eli syanobakteerit viihtyvät ravinteikkaissa ja lämpimissä vesissä, ja ne muodostavat Itämeren alueella joka vuosi laajoja levälauttoja. Vuosittaisten leväkukintojen määrään vaikuttavat kesän sään lisäksi vesistön ravinnepitoisuudet.

Ensimmäiset sinilevälautat alkavat muodostua meriveden pintalämpötilan ollessa 15 astetta. Suomen ympäristökeskuksen mukaan sinileväkukintojen huippu Suomen merialueella ajoittuu usein heinäkuun lopulle ja elokuun alkuun.

Uusi testi halutaan tuoda kauppojen hyllyille ja tavallisten ihmisten ulottuville mahdollisimman pian. Todennäköisesti tähän menee vielä noin 2-3 vuotta.