Nuoren fyysikon palkinto Kaapo Seppäselle

Palkitussa Pro gradu -työssään Kaapo Seppänen tutki äärimmäisen tiheän kvarkkiaineen termodynaamisia ominaisuuksia.

Suomen Fyysikkoseura jakaa vuosittain Nuoren fyysikon palkinnon parhaasta fysikaalisten tieteiden alaan kuuluvasta perustutkinnon lopputyöstä. Seuran valinta vuoden 2021 parhaaksi opinnäytetyöksi oli FM Kaapo Seppäsen Helsingin yliopiston fysiikan osastolla kirjoittama ja teoreettisen hiukkasfysiikan alalle sijoittuva pro gradu -tutkielma "HTL Self-energies in Hot and Dense QCD". 1000 euron suuruinen palkinto luovutettiin Seppäselle keskiviikkona 2.3.2022 etänä järjestetyillä Fysiikan päivillä, jonka avajaisissa hän piti esitelmän tutkimusaiheistaan.

Tiheän kvarkkiaineen termodynamiikkaa

Pro gradu -työssään Kaapo Seppänen tutki äärimmäisen tiheän kvarkkiaineen termodynaamisia ominaisuuksia suorittamalla korkean kertaluvun häiriöteoreettisia laskuja kvanttiväridynamiikka- eli QCD-teoriassa. Tutkielman tuloksia tullaan hyödyntämään kylmän ja tiheän kvarkkiaineen tilanyhtälön ensistä tarkemmassa määrittämisessä, joka puolestaan hyödyttää neutronitähtien ytimien rakenteen tutkimusta. Seppäsen laskun tiimoilta onkin paraikaa kirjoitteilla kaksi tieteellistä artikkelia.

Seppäsen tutkielman ohjaajina toimivat Risto Paatelainen ja Aleksi Vuorinen Helsingin yliopiston fysiikan osastolta. He kertovat Kaapo Seppäsen lopputyön olleen poikkeuksellisen korkeatasoinen paitsi laskennallisilta ansioiltaan myös tekstin erittäin pedagogisen ja kypsän otteen johdosta.

Lisätiedot: Kaapo Seppänen, kaapo.seppanen@helsinki.fi, +358 40 3558198

tai vanhempi tutkija Risto Paatelainen, risto.paatelainen@helsinki.fi, +358 294150511