Millainen on monikulttuurinen pääkaupunkiseutu vuonna 2040?

Kuntapäättäjiä, viranhaltijoita ja tutkijoita Suomesta ja Ruotsista kokoontuu visioimaan monikulttuurista pääkaupunkiseutua. Perjantaina 8.11.2019 Helsingin yliopiston Tiedekulmassa järjestettävässä konferenssissa käsitellään segregaatiota, tasavertaista koulutusta ja syrjinnän tietoista torjumista sekä monikulttuurisuuden vahvuuksia.

Monikulttuurinen Pääkaupunkiseutu 2040 -konferenssiin on kutsuttu Ruotsista monikulttuurisuustyön asiantuntijoita jakamaan kokemuksiaan.

”He ovat seuranneet Tukholman kehittymistä monikulttuuriseksi alueeksi”, kertoo tapahtuman koordinaattori Robert Runeberg Helsingin yliopistosta.

Kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamisen lisäksi konferenssin tavoitteena on vaikuttaa pääkaupunkiseudun strategiseen suunnitteluun monikulttuurisena alueena. Konferenssissa puheenvuoron pitävät muun muassa sisäministeri Maria Ohisalo, segregaatiokehitystä Ruotsissa tutkinut kaupunkitutkimuksen professori Roger Andersson sekä Tukholman Monikulttuurisuuskeskuksen kouluttaja Anja Norell. Suomen ja pääkaupunkiseudun tilannetta pohditaan Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen apulaisprofessori Venla Berneliuksen puheenvuorossa.

Puheenvuoroissa korostetaan muun muassa segregaation torjumisen tärkeyttä, koulutuksen toteutumista tasavertaisena kaikille, kaiken syrjinnän tietoista torjumista sekä monimuotoisuuden vahvuuksia. Puheenvuorojen päätteeksi järjestetään poliittinen keskustelu, johon on kutsuttu kuntapoliitikkoja Helsingistä ja Tukholmasta.

Helsingin yliopiston kaupunkitutkimusinstituutti Urbaria on mukana konferenssin järjestelyissä.

Monikulttuurinen Pääkaupunkiseutu 2040 –konferenssi perjantaina 8.11.2019. klo 8.30-16.30 Helsingin yliopiston Tiedekulmassa, Yliopistonkatu 4, Helsinki.

Lisätietoja sekä ilmoittautuminen konferenssiin 1.11.2019 mennessä.

 

Lisätietoja:

 

Stig In! Astu sisään! Come in!

Monikulttuurinen Pääkaupunkiseutu 2040 –konferenssi on osa Stig in! –hanketta, jonka tavoitteena on edistää yksityisellä ja kolmannella toimivien osaamista työskentelystä haavoittuvaisten pakolaisryhmien parissa tarjoamalla osallistujille ajankohtaista tutkimustietoa sekä käytännön työvälineitä ja menetelmiä. Sitä kautta hanke pyrkii edistämään pakolaisten psyykkistä hyvinvointia sekä integroitumista yhteiskuntaan. Hanketta rahoitetaan AMIF – Turvapaikka, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston tuen avulla.