Matemaattis-luonnontieteellisen varadekaanit valittu

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan varadekaaneina toimivat 1.1.2022 alkaen professori Sasu Tarkoma, professori Sami Moisio, professori Hanna Vehkamäki ja professori Samuli Siltanen. Heistä Tarkoma, Moisio ja Vehkamäki ovat varadekaaneina uusia.

Varadekaani Sasu Tarkoma toimii dekaanin varahenkilönä ja vastaa tutkimuksesta, tutkimusinfrastruktuureista, yritysyhteistyöstä ja innovaatioista sekä digitalisaatiosta. 

Varadekaani Sami Moisio vastaa opetuksesta.

Varadekaani Hanna Vehkamäki vastaa kestävästä kehityksestä, kansainvälisyydestä, hyvinvoinnista, yhdenvertaisuudesta ja tilankäyttöperiaatteista.

Varadekaani Samuli Siltanen vastaa viestinnästä, tiedekasvatuksesta ja alumnitoiminnasta.

Dekaani Kai Nordlund vastaa kaksikielisyydestä.

Tohtorikoulutusasioissa tiedekuntaa edustaa luonnontieteellisen tutkijakoulun johtaja professori Ilkka Kilpeläinen. Hänet kutsutaan tiedekunnan dekanaatin kokouksiin.

Tiedekunnassa voi olla yksi tai useampi varadekaani. Varadekaanien lukumäärästä, tehtävistä, valinnasta ja varadekaanin toimimisesta dekaanin sijaisena päättää dekaani tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

Varadekaani tukee dekaania tiedekunnan kehittämisessä, yliopiston strategian toimeenpanossa ja tiedekuntaan kuuluvien yksiköiden yhteistyön edistämisessä dekaanin määräämällä tehtäväalueella sekä hoitaa muut dekaanin hänelle osoittamat tehtävät.

Varadekaanien kausi kestää vuoden 2025 loppuun.