Maatalousyrittäjien ikääntyminen ja rakennemuutos voivat lisätä vakavia tapaturmia maataloudessa

Maatalous on yksi riskialtteimmista toimialoista työtapaturmien suhteen. Maatalousyrittäjien toistuvista työtapaturmista ja ammattitaudeista on kuitenkin ollut vain vähän tutkimustietoa.

MMM Janne Karttusen Helsingin yliopistossa 24.1.2014 tarkastettava väitöskirja tuo uutta tietoa, jonka avulla voidaan tehostaa työtapaturmien, ammattitautien ja työkyvyttömyyden torjuntatoimia suomalaisten maatalousyrittäjien keskuudessa. Tunnistettuja riskitekijöitä ja suojelevia tekijöitä voidaan käyttää maatalousyrittäjien ryhmittelyyn työterveyttä, -turvallisuutta sekä työkykyä edistävien toimenpiteiden kustannustehokkuuden parantamiseen.

Työtapaturmien torjuntaan on kokeiltu erilaisia keinoja, mutta niiden toimivuudesta ei ole varmuutta. Väitöstutkimuksessaan Janne Karttunen selvitti alentuneen työkyvyn esiintyvyyttä ja riskitekijöitä maidontuottajien keskuudessa. Hän myös analysoi kahdessa pitkittäistutkimuksessa maatalousyrittäjille korvattujen työtapaturmien ja ammattitautien esiintyvyyttä, luonnetta ja riskitekijöitä. Toistuvien työtapaturmien ja ammattitautien riskitekijöitä hän selvitti posti- ja puhelinkyselyillä.

Kasvinviljelytöissä sattuu vakavia tapaturmia

Pitkittäistutkimusten mukaan työtapaturmat ja ammattitaudit kasaantuivat selvästi: Erityisesti karjatilallisilla oli kohonnut riski toistuviin työtapaturmiin ja ammattitauteihin. Sekä lieviin että vakaviin työtapaturmiin ja ammattitauteihin liittyivät yleisimmin karjanhoitoon kuuluvat työt.

- Rasittavat työliikkeet ja asennot karjanhoitotöissä ovat yhteydessä toistuviin työtapaturmiin ja ammattitauteihin erityisesti tuki- ja liikuntaelimissä. Vakavia työtapaturmia sattuu kuitenkin suhteellisesti eniten viljatiloilla sekä kasvinviljelytöissä, Karttunen kertoo

Karttusen tutkimuksessa tunnistettujen riskitekijöiden mukaan työtapaturma- ja ammattitauti- sekä myös työkyvyttömyysriski oli kohonnut pitkän työuran tehneiden, ikääntyvien päätoimisten karjatilallisten ja erityisesti maidontuottajien keskuudessa.

- Näyttää siltä, että suurimpaan riskiryhmään kuuluvat ovat niitä, joilla on korkeintaan keskikokoinen tila ja kuormittavat työolosuhteet. Tuotannon laajentaminen sekä työympäristön ja menetelmien kehittäminen puolestaan vähentävät riskejä, väittelijä sanoo.

Muuttuva maatalous tuo toivoa ja uhkia

Työtapaturmien ja ammattitautien kokonais- ja suhteelliset määrät ovat laskeneet vuoden 2005 vakuutusuudistuksen jälkeen. Sen sijaan vakavien työtapaturmien suhteellinen osuus on kasvanut.

- Maatalousyrittäjien ikääntyminen ja maatalouden etenevä rakennemuutos mukaan lukien päätoimisesta karjataloudesta sivutoimiseen kasvintuotantoon siirtyminen voivat ylläpitää näitä trendejä myös tulevaisuudessa, Karttunen arvioi.

MMM Janne Karttunen väittelee 24.1.2014 kello 12 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa aiheesta Clustering of occupational injuries, diseases, and disability in Finnish farmers - an opportunity for targeted prevention (Työtapaturmien, ammattitautien ja työkyvyttömyyden kasautuminen suomalaisten maatalousyrittäjien keskuudessa - mahdollisuus kohdennettuun torjuntaan). Väitöstilaisuus järjestetään Viikin kampuksella Metsätieteiden talon luentosalissa B2 (Latokartanonkaari 7).

Vastaväittäjänä on professori Peter Lundqvist, Swedish University of Agricultural Sciences, ja kustoksena on professori Jukka Ahokas. Väitöskirja on luettavissa verkossa E-thesis –palvelussa.