Maantieteilijät mukaan rakentamaan teknologiaa lasten ja nuorten kriittisen lukemisen taidon tueksi

Helsingin yliopiston tutkijat ovat mukana strategisen tutkimuksen konsortiossa ”Teknologisia ja sosiaalisia innovaatioita kriittisen lukemisen tukemiseen internetin aikakaudella (CRITICAL)”, jossa selvitetään kriittisten lukutaitojen kehittymistä ja näihin taitoihin vaikuttavia tekijöitä.

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää teknologisia ja sosiaalisia innovaatiota, joilla voidaan tukea 10–17 -vuotiaiden nuorten kriittisen lukemisen taitoja internetin aikakaudella. Konsortiota johtaa kasvatustieteen professori Kristian Kiili Tampereen yliopistosta.

Yliopistonlehtori ja maantieteilijä Petteri Muukkonen puolestaan johtaa konsortioon kuuluvaa Helsingin yliopiston hanketta, joka vastaa konsortion paikkatietoanalyyseistä, spatiaalisesta tarkastelusta sekä geomedia-aineistoista. Geomedia on yksi keskeisistä konsortiossa tutkittavista kriittisen lukutaidon kohteista. Oppilaiden kriittisen nettilukemisen taidon palaute on perinteisesti annettu manuaalisesti. Tätä kehittääkseen CRITICAL rakentaa oppimiseen integroitua, teknologiaa ja sosiaalisia innovaatioita hyödyntävää, kognitiivisesti ja motivationaalisesti adaptoitua oppimista ja sen palautetta.

Tutkimusta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto (STN), joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä. Strategisen  tutkimuksen  neuvoston  (STN)  tehtävä  on  rahoittaa  pitkäjänteistä  ja ohjelmamuotoista  tutkimusta,  joka  tuottaa  ratkaisuja  merkittäviin  suomalaisen  yhteiskunnan haasteisiin. Strategisen  tutkimuksen rahoitusmuodon  tavoite  on  tukea  tiedolla  johtamista,  tuottaa ratkaisuja  suomalaisen  yhteiskunnan  uudistumiseen  ja  ideoita  elinkeino-  ja  työelämän tulevaisuuteen.  Samalla  kehitetään  toimintatapaa,  jossa  yhteiskunnan  kannalta  merkittävä, korkeatasoinen  tutkimustieto  tavoittaa  monipuolisesti  tiedonkäyttäjät  ja  antaa  entistä paremmat mahdollisuudet tutkimustietoon pohjautuvalle päätöksenteolle yhteiskunnan eri osaalueilla.

Yhteensä yhdeksän konsortiota valittiin kahteen uuteen ohjelmaan: Ilmastonmuutos ja ihminen (CLIMATE) sekä Tiedon lukutaito ja tietoon perustuva päätöksenteko (LITERACY). CRITICAL-konsortio kuuluu LITERACY-ohjelmaan. Rahoitusta myönnettiin eri konsortioille yhteensä 34 miljoonaa euroa. Strategisen tutkimuksen neuvosto valitsi konsortiot kaksivaiheisessa ohjelmahaussa. Nyt rahoitusta saaneiden konsortioiden rahoituskausi kestää vuoden 2023 loppuun.

Suomen Akatemia: STN päätti vuoden 2020 rahoitettavat konsortiot

Lisätietoja hankkeesta: yliopistonlehtori Petteri Muukkonen, +358 50 448 9195, petteri.muukkonen@helsinki.fi, tutkimusryhmä Geography of Well-being and Education