Maantieteilijä Sami Moision kirja palkittiin: analyysi tietointensiivisen talouden poliittis-maantieteellisestä rakentumisesta

Aluesuunnittelun ja -politiikan professori Sami Moision kirjoittama kirja Geopolitics of the Knowledge-Based Economy on voittanut Regional Studies Associationin vuoden 2019 parhaan kirjan palkinnon. Järjestö on ihmismaantieteen ja laajemmin alue- ja kaupunkitutkimuksen yksi johtavista kattojärjestöistä.

Sami Moision kirja edustaa teoreettista perustutkimusta ja kuvaa viimeisen 40 vuoden aikana tapahtunutta yhteiskunnan kehitystä. Hän on havainnut eritoten 1980-luvun lopulta rakentuneen tietointensiivisen globaalitalouden suhteen valtioiden alueelliseen muutokseen. Moisio kutsuu prosessia valtioiden urbanisoitumiseksi.

– Tietointensiivinen talous on yhtenäisvaltion kannalta haastava. Se jakaa paikkoja ja ihmisiä erilaisiin kasteihin sen mukaan, miten niiden oletetaan menestyvän globaalissa tietotaloudessa, sanoo Moisio.

Eritoten sellaiset keskisuuret ja pienet paikkakunnat, joiden osaamisperusta on heikko eikä niissä ole esimerkiksi yliopistoja, eivät tämän uuden talouden kaudella näytä pääsevän kehitykseen mukaan.

– Myös julkiset investoinnit, joilla tietointensiivistä taloutta rakennetaan, kasautuvat pääosin suurimpiin keskuksiin, toteaa Moisio. Suomessa tästä on hyötynyt erityisesti pääkaupunkiseutu.

Samalla kun luovien huippuosaajien merkitystä korostetaan, niin vähemmän kouluja käyneet sysätään ikään kuin ulos uuden keskeisen talouden muodon ydinkentältä. Ei ole erityinen hämmästyksen aihe, että tietointensiivisen talouden rakennuskaudella monet ihmisryhmät kokevat jäävänsä kehityksen ulkopuolelle. Tällä kirjassa kuvatulla talousmuodon rakentamisella on Moision mukaan ilmeinen linkki myös populististen liikkeiden suosion kasvuun niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa. Ihmisryhmien ja paikkojen marginalisoituminen toimii näiden liikkeiden yhtenä kasvualustana.

Moisio kertoo kirjoittaneensa palkitun kirjan ennen kaikkea kansainväliselle ihmismaantieteilijöiden tutkijayhteisölle, mutta on iloinen ja yllättynyt sen saamasta kiinnostuksesta myös monilla muilla tieteenaloilla. Kirjassa esitetyt havainnot koskien yliopistojen roolia tietointensiivisen talouden erityisinä paikkoina on huomattu esimerkiksi kansainvälisen vertailevan koulutustutkimuksen alalla.

Moisio matkustaa marraskuun puolivälissä Lontooseen noutamaan palkintonsa mutta suunnittelee jo seuraavaa kirjaa. Se tulee käsittelemään Start Up -talouden urbaaneja ja valtiollisia piirteitä.

Sami Moisio, Geopolitics of the Knowledge-Based Economy, 2019, Routledge.