"Luonnolle on sama, suojelemmeko sitä vai emme. Jos emme suojele, lajimme vain häviää"

Itäinen Etelämanner saattaa tulevaisuudessa voida nykyistä paremmin. Ilmastonmuutoksesta on silti syytä olla huolissaan, antarktiksen jääpeitteestä väitellyt Yongmei Gong sanoo.

Geofysiikan tutkija Yongmei Gong opiskeli ympäristötieteiden kandidaatiksi Kiinassa.

— En kuitenkaan halunnut työkseni mitata tehtaiden päästöjä, niin tärkeää kuin se onkin. Halusin päästä tutkimaan luontoa, Yongmei Gong kertoo.

Kiinnostus luonnontieteisiin toi Gongin Eurooppaan.

— Jos haluamme pitää maapallon elinkelpoisena, meidän täytyy ymmärtää, miten luonto toimii.

Väitöskirjassaan Gong selvitti syitä siihen, miksi maan pinnalla lepäävät jäätiköt liikkuvat. Peruskallion päällä olevat lakijäätiköt ja mannerjäätiköt eivät ole kivikovaa ainesta, vaan koostuvat hieman muovautuvasta massasta, joka on koko ajan pienessä liikkeessä.

— Joskus jäätiköt ottavat verrattain nopeitakin pyrähdyksiä. Huippuvuorten Austfonnan lakijäätikkö on lepovaiheensa jälkeen kiihdyttänyt liikettään nyt yli kymmenen vuoden ajan.

Lakijäätikkö etenee nyt noin viisi kilometriä vuodessa ja tuottaa jäävuoria mereen. Liikkeellä on siis vaikutus merenpinnan korkeuteen. Austfonnan jäätikön virtauksessa on myös vuosittaista vaihtelua: loppukesäisin sulamisen yhteydessä liike kiihtyy.

— Tämä liittynee siihen, että sulamisvesi valuu railojen kautta perustaan ja perusta liukastuu.

Gong on tehnyt mallinnusten avulla ennusteita Etelämantereen jääpeitteen muutoksista seuraavien vuosisatojen aikana. Sulaako jää pois? Ei sentään.

— Ameryn jäähylly Itäisellä Etelämantereella näyttää jopa paksuuntuvan tulevaisuudessa.

Jäähyllyllä tarkoitetaan maan päällä lepäävän jäätikön merenpinnan ylle valuvaa osaa.

— Itäisen Etelämantereen tulevaisuus on siis oikein hyvä. Huono uutinen on se, että Läntinen Etelämanner on paljon herkempi.

Ilmastonmuutoksesta on syytä olla hyvin huolissaan.

Gong toivoo, että ihmisten kunnioitus luontoa kohtaan kasvaisi.

— Sanotaan, että luonto on heikko ja sitä pitää suojella, mutta luonto ei ole heikko. Sille on ihan sama, suojelemmeko sitä vai emme. Jos emme suojele, lajimme vain häviää. 

Artikkeli on julkaistu Yliopisto-lehden numerossa Y/02/18.

Yongmei Gongin väitöskirja Ice flow modelling of ice shelves and ice caps tarkastettiin 13.2. Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

Yliopisto-lehti on kaikille tarkoitettu, monipuolinen tiedelehti Helsingin yliopistosta.
Tilaa ja rakastu tieteeseen.