Kun kaupungista puuttuu puhdas ilma

Suomalaistutkijat esittelevät Shanghaissa ilmanlaadun seuraamista varten digitaalisen yhteistyön mallin, jolla suurkaupungit voivat ohjata kasvuaan niin, että ilmansaasteiden vaikutus on rajattavissa. Seuraa tapahtumia 28.-29.6. Twitterin kautta tileiltä @MarkkuKulmala1, @marialnordling ja @KumpulaScience.

Maailman suurkaupunkien asukkaat kärsivät ilmansaasteista. Väestö pakkautuu kasvukeskuksiin, jättikaupunkeihin, joissa on jo huutava pula puhtaasta ilmasta. Pahimmillaan sisäilman ja ulkoilman saasteet johtavat maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan miljooniin turhiin ennenaikaisiin kuolemiin.

Huutava pula puhtaasta ilmasta

Shanghaissa kesäkuun lopulla meneillään olevassa tapahtumassa Helsingin yliopiston tutkijat esittelevät kansainväliselle yleisölle digitaalisen yhteistyön mallin, ”Ilmanlaadun 5G-havainnointipalvelun”, mobiilin MegaSensen, joka tekee mahdolliseksi kaupunkien suunnittelemisen ilmaston näkökulmasta kestävästi

MegaSense hyödyntää ilmakehää havainnoivia SMEAR-asemia

Uniikki MegaSense-malli hyödyntää akateemikko Markku Kulmalan Helsingin yliopistossa luomaa ilmakehän ja maanpinnan vuorovaikutusten mittausverkostoa. Verkosto muodostuu SMEAR-asemista, Station for measuring Earth surface - Atmosphere Relations, jotka rekisteröivät pienhiukkasia, kasvihuonekaasuja, ilmakemiaa, maaperää ja näiden kaikkien vuorovaikutuksia. Näitä asemia on jo Suomessa, Virossa ja Kiinassa.

– Alkuvuodesta 2018 esitin Nature-lehdessä kansainväliselle tutkijayhteisölle, että tarvitsemme  maanpinnan ja ilmakehän vuorovaikutusten jatkuvaa ja monipuolista seurantaa. Ajatuksena on yhtenäinen havaintoasemien verkosto. Tuhannella huippuasemalla tämä ilmastonmuutoksen globaali seuranta olisi laskemien mukaan riittävää, sanoo Markku Kulmala.

Maapallon kattavaa havainnointia 5G:n mahdollistamassa sensoriverkossa

Kiinassa esillä olevan MegaSense-mallin tavoitteena onkin luoda maapallon kattava reaaliaikainen havainnointijärjestelmä, joka antaa tarkkaa tietoa ilmanlaadusta ja haitallisista aineista ilmassa.

– MegaSense mahdollistaa ilmanlaadun tarkan havainnoinnin tiheän sensoriverkon avulla. 5G:n mahdollistamassa sensoriverkossa paremmat sensorit tarkistavat ja kalibroivat heikompien sensorien mittaukset ja tarvittaessa sensoreita säädetään paremman tarkkuuden saavuttamiseksi. SMEAR-aseman tieteellinen mittausdata on hajautetun ja hierarkisen kalibrointiprosessin ytimessä, sanoo professori Sasu Tarkoma.

UrbanSense sai innovaatiorahoituksen

MegaSense tuottaa tarkan ja ajantasaisen saastekartan, jota voidaan hyödyntää paitsi kaupunkisuunnittelussa myös erilaisissa laitteissa, autossa, kotona ja toimistoissa.

Kotimaassa vastaava ilmanlaadun ajantasainen 5G-seuranta sai juuri innovaatiorahoituksen Helsingin kaupungilta. Yliopistossa tutkimuskohteena on 5G:n ohella ilmanlaadun tarkka seuraaminen uutta anturiteknologiaa hyödyntäen. Tämä työ kulkee UrbanSense-nimellä.

Lue lisää:

Solution brief: https://onestore.nokia.com/asset/202208

MegaSense: MegaSense-yhteistyötä johtaa tietojenkäsittelytieteen professori Sasu Tarkoma.

Ilmakehää  mittaavat SMEAR-asemat kartalla.

INAR on vuoden 2018 alussa käynnistynyt Ilmakehätieteiden keskus Helsingin yliopistossa. Sen tutkimus perustuu fysiikkaan, kemiaan, meteorologiaan, metsätieteisiin, geoinformatiikaan, ympäristötieteisiin ja myös yhteiskunnallisiin tieteisiin. Keskus tekee tutkimusta sekä molekyylitasolla että globaalilla tasolla erityisesti ilmastonmuutoksen, ilmanlaadun, biogeokemiallisten kiertojen ja ekosysteemiprosessien parissa.

Keskusta johtaa Markku Kulmala.

Akateemikko Markku Kulmala ehdottaa globaalia havaintoasemien verkostoa, Build a Global Earth Observatory, Nature, 3.1.2018.

Helsingin yliopistoja Nokia Bell Labs kehittivät ilmanlaadun seurantaan älykkään 5G-teknologian.

Helsingin yliopiston, Forum Virium Helsingin ja Helsingin kaupungin Urban Sense: Avoin 5G innovaatioalusta.

Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva yhtiö, joka kehittää uusia digitaalisia palveluja yritysten, Helsingin kaupungin, muiden julkisten toimijoiden ja kaupunkilaisten kanssa. Tavoitteena on kehittää kaupunkipalveluja, synnyttää uutta liiketoimintaa ja avata uusia yhteyksiä kansainvälisille markkinoille.

Hanke sai innovaatiorahoitusta.

Seuraa yliopistolaisia Shanghaissa 28.-29.6.2018 Twitterissä @MarkkuKulmala1, @marialnordling, @KumpulaScience, #MWCS18 #5G #megasense @nokia

Yhteystiedot:

Akateemikko Markku Kulmala, +358 40 596 2311, markku.kulmala@helsinki.fi

Professori Sasu Tarkoma, +358 40 506 2163, sasu.tarkoma@helsinki.fi

Professori Petri Pellikka, +358 50 415 470, petri.pellikka@helsinki.fi