Kiinan hallitus myönsi ystävyyspalkinnon akateemikko Markku Kulmalalle

Vuodesta 2009 myös Kiinassa toiminut Helsingin yliopiston fysiikan professori Markku Kulmala on Kiinan tiedeakatemian ulkomainen jäsen.

Palkinnon myöntämisen taustalla on akateemikko Markku Kulmalan tieteellinen yhteistyö akateemikko, professori Congbin Fun ja professori Aijun Dingin kanssa ilmakehätutkimuksen alalla.

Teknologian siirtäminen yhteiseen käyttöön

Vahvan tutkimuksellisen yhteistyön lisäksi professori Markku Kulmalaa arvostetaan sen huolehtimisesta, että uusin tutkimus ja teknologinen osaaminen siirtyvät yhteiseen käyttöön, joka rakentaa seuraavan kiinalaisen sukupolven osaamispohjaa, tukee tutkimuksen infrastruktuureja ja antaa välineitä innovaatioiden kehittämiseksi kaupalliseksi tuotteiseksi. Tämä toiminta on laajentunut Pekingiin, Shanghaihin ja muihin Aasian maihin.

Viimeksi Markku Kulmala on perustanut aerosolitutkimuksen laboratorion Pekingin kemian teknologian yliopiston yhteyteen ja julkaissut uusia ilmakehän hiukkasten muodostumisen tuloksia Shanghaissa Science-lehdessä muun muassa Fudanin yliopiston tutkijoiden kanssa.

Yhteistysopimus Nanjingin yliopiston kanssa vuodesta 2009

Nanjingin yliopisto oli kuitenkin sen taho, joka ehdotti Kulmalaa ystävyyspalkinnon saajaksi. Se on kiinalaisista yliopistoista ensimmäinen, jonka kanssa Kulmala on tehnyt yhteistyötä. Nanjingin ja Helsingin yliopistot solmivat yhteistyösopimuksen vuonna 2009, ja vuodesta 2015 näillä on yhteinen tutkimuslaboratorio Joint international research Laboratory of Atmospheric and Earth SysTem Sciences, JirLATEST.

Sen ydintä on tutkimusasema SORPES, Station for Observing Regional Processes of the Earth System, joka on ensimmäinen ilmakehätutkimuksen niin sanottu SMEAR-asema, Station for Measuring Earth Surface – Atmosphere Relation, Kiinassa.

JirLATEST keskittyy maan ja ilmakehän vuorovaikutuksiin ja ihmisen vaikutukseen siinä. Tutkimustyön tavoitteena on kehittää paikallisesti ja globaalista toimivia vuorovaikutusmalleja, jotka ennustavat ilmaston ja ympäristön muuttumista itäisessä Aasiassa. Tämä yhteistyö on jo tuottanut ratkaisevaa uutta tietoa ilmansaasteiden, sään ja pilvien muodostumisen keskinäisistä kytköksistä.

Ystävyyspalkintoseremonia pidettiin Pekingissä Kiinan valtion vuosipäiväjuhlallisuuksien yhteydessä syyskuussa lopussa. Palkinto myönnettiin 50 asiantuntijalle 21 eri maasta.

Palkinnon ojensi Mr. Liu He, Vice Premier of the State Council of the People’s Republic of China.

Lisätiedot:
Joni Kujansuu, Itä-Aasian tutkimuskoordinaattori, CEO, SMEAR Inc, +358 50 415 4733 (Suomessa), +86-13466690825 (Kiinassa), joni.kujansuu@helsinki.fi