Kiina palkitsi akateemikko Markku Kulmalan kansainvälisestä tieteellisestä ja teknologisesta yhteistyöstä

Helsingin yliopiston professori ja akateemikko Markku Kulmala on saanut Kiinan kansantasavallan myöntämän palkinnon kansainvälisestä yhteistyöstä tieteen ja teknologian saralla. Palkintogaala järjestettiin Kiinan kansantasavallan parlamenttitalossa perjantaina 10.1.2020.

Professori Markku Kulmala on ilmakehän pienhiukkasten fysiikan ja kemian sekä maaekosysteemeihin liittyvän ilmatieteen edelläkävijä ja alan johtavia asiantuntijoita. Kulmalan tutkimuskohteisiin kuuluvat niin edistyneet kvanttikemialliset mallit kuin maapallon ilmaston kannalta tärkeät prosessitkin. Hän on perustanut tutkimusohjelman, johon kuuluu ilmakehän pitkän aikavälin havainnointia, maailmanlaajuista mallinnusta sekä syvällisiä teoreettisia ja kokeellisia prosessitason tutkimuksia, jotka lisäävät ymmärrystä ilmakehän pienhiukkasten toiminnasta sekä niiden ympäristö- ja terveysvaikutuksista.

Kuluneen kymmenen vuoden ajan professori Kulmala on tehnyt yhteistyötä kiinalaistutkijoiden kanssa edistääkseen ilmakehä- ja ympäristötutkimuksen sekä ilmastonmuutostutkimuksen tieteellistä ja teknologista kehitystä Kiinassa. Ensivierailunsa Kiinaan hän teki lokakuussa 2009, kun Nanjingin yliopiston kanssa käynnistettiin ensimmäisen maan ja ilmakehän vuorovaikutusta mittaavan, SORPES-nimen saaneen SMEAR-aseman suunnittelutyö.

SMEAR-hanke määrittää ja mittaa biosfäärin, hivenkaasujen, ilmakehän pienhiukkasten ja pilvien välistä vuorovaikutusta sekä niiden maapallon pintaosiin liittyviä takaisinkytkentöjä. Tutkimuksen avulla on kehitetty ratkaisuja Kiinassa viime vuosikymmenten aikana suuressa mittakaavassa ja nopeasti edenneen kaupungistumisen ja teollistumisen aiheuttamiin tämänhetkisiin ja tuleviin haittoihin.

Kiinassa tekemällään työllä professori Kulmala pyrkii tarjoamaan alustan ja tukea yksittäisille toimille ja keksinnöille, joista voidaan johtaa laajamittaisia ratkaisuja vallitseviin monimutkaisiin ilmansaasteongelmiin. Parhaillaan Kulmala työskentelee Nanjingissa, Shanghaissa ja Pekingissä sekä käy neuvotteluja laajentaakseen toimintaa muihin kaupunkeihin ja muille alueille Kiinassa.

Kiinan kansantasavallan valtioneuvosto perusti kansainvälisen tieteellisen ja teknologisen yhteistyön palkinnon vuonna 1994. Palkinto myönnetään sellaisille ulkomaisille henkilöille tai organisaatioille, jotka ovat edistäneet merkittävästi Kiinan tieteellistä ja teknologista kehitystä. Vuodesta 1995 palkinto on myönnetty kaikkiaan 128 tutkijalle 24 eri maasta. Professori Markku Kulmala on ensimmäinen suomalainen palkinnon saaja.

Markku Kulmala kättelemässä Kiinan presidentti Xi Jinpingiä. Valokuva otettu tv-ruudulta Xinwen Lianbo -uutisohjelmasta.