Kiertotalouteen koulutetaan muutosjohtajia

Helsingin ja Tampereen yliopistot alkavat kouluttaa yhdessä kestävän kehityksen ja kiertotalouden muutosjohtajia. Verkkokurssi käynnistyy tämän vuoden aikana.

Yliopistot Helsingissä ja Tampereella toteuttavat Sitran kanssa tieteidenvälisen yhteishankkeen, jossa kehitetään uudenlainen Kestävyysmuutoksen johtajat -verkkokurssi. Sen tarkoituksena on kouluttaa opiskelijoista muutosjohtajia, jotka osaavat tarttua globaaleihin kestävyyshaasteisiin ja muuttaa organisaatioiden toimintatapoja kestävämmiksi. Vastaavaa kurssia ei ole aiemmin tarjottu Suomen korkeakouluissa.

Tällaista kurssia ei ole korkeakouluissamme aiemmin tarjottu

Kurssilla käsitellään ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä maapallon kantokyvyn rajoissa. Kiertotalous tarjoaa näihin molempiin haasteisiin arvokkaita ratkaisuja, joita opiskelijat oppivat soveltamaan organisaatioissa.

– Muutos kohti kiertotaloutta edellyttää uudenlaista osaamista niin yrityksissä kuin koko yhteiskunnassa. Helsingin ja Tampereen yliopistojen yhdessä valmistelema kurssi tarjoaa hienosti opiskelijoille välineitä pohtia omia arvojaan ja osaamistaan tämän muutoksen edistäjinä, sanoo johtava asiantuntija Nani Pajunen Sitrasta.

Kurssi tuo opiskeluun konkretiaa

Viiden opintopisteen Kestävyysmuutoksen johtajat -kurssi valmistuu Helsingin yliopiston MOOC-oppimisalustalle vuoden 2018 aikana. Opintokokonaisuuteen kuuluu videoluentoja, tehtäviä sekä projektityö, jossa opiskelija suunnittelee ja toteuttaa konkreettisen muutosprojektin.

Verkkokurssi on kiinteä osa suunnitteilla olevaa korkeakoulujen uutta yhteistä kiertotaloussivuainetta. Se soveltuu sellaisenaan myös työelämässä jo olevien ammattilaisten käyttöön esimerkiksi täydennyskoulutuksena avoimen yliopiston kautta.

Suunnitteilla on yhteinen kiertotaloussivuaine

Kurssimateriaali sisältää opettajille oppaan, jonka avulla minkä tahansa alan korkeakouluopettaja voi toteuttaa kurssin omassa korkeakoulussaan.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston ilmakehä-, kestävyys- ja käyttäytymistieteiden, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun sekä tulevaisuustalo Sitran kanssa. Kurssi on yksi Sitran ohjaamista ja rahoittamista kiertotalousopetushankkeista kaikille koulutusasteille.

Seuraa Twitterissä: #LeadForSust 

Hankesivut: https://www.sitra.fi/hankkeet/kestavyysmuutoksen-johtajat-kiertotalouskurssi-korkeakouluille/

Lisätietoja antavat

Laura Riuttanen, Helsingin yliopisto, 050 415 4746, laura.riuttanen@helsinki.fi

Nina Nygren, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, 040 190 4022, nina.nygren@uta.fi

Nani Pajunen, johtava asiantuntija, Sitra, 294 618 297, nani.pajunen@sitra.fi

Viestinnän asiantuntija Minna Meriläinen-Tenhu, @MinnaMeriTenhu, 050 415 0316, minna.merilainen@helsinki.fi