Kemian keksintö nousi muodin catwalkeille

Öljypohjaiset tuotteet ovat vielä korvattavissa sellupohjaisilla materiaaleilla, uskoo orgaanisen kemian professori Ilkka Kilpeläinen, jonka tutkimusryhmän kehittämää selluloosan liuotusmenetelmää on käytetty Marimekon uutuusvaatteen tekstiilikuidun valmistuksessa.

Helsingin yliopiston kemian laitoksen tutkijoiden keksimällä ionisella liuottimella selluloosaa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää teollisesti niin, että se korvaa esimerkiksi puuvillan, viskoosin ja synteettisten kuitujen käyttöä. Uusiin liuottimiin perustuva selluloosan liuotusmenetelmä on myrkytön ja ympäristöystävällinen, toisin kuin esimerkiksi vettä paljon kuluttavat tai ympäristöä muuten rasittavat puuvillan tai viskoosin valmistusmenetelmät.

Suomalaiselle puuselluloosalle on paperin lisäksi siis nyt löytymässä uusia käyttökohteita.

FIBIC Oy:n Fubio-ohjelmassa kehitetyssä menetelmässä selluloosa liuotetaan ensin ioniseen liuottimeen. Aalto yliopistossa, professori Herbert Sixtan ryhmässä taas on kehitetty menetelmä (IONCELL) selluloosan regeneroimiseksi erittäin vahvaksi kuiduksi, joista voidaan valmistaa esimerkiksi neulosta. Näin syntyi Marimekon suomalaisille esittelemä ensimmäinen Ioncell-mekko.

Ioniset liuottimet ovat orgaanisia suoloja, jotka koostuvat orgaanisesta kationista ja epäorgaanisesta tai orgaanisesta anionista. Näiden yhdistelmien tutkijana Kilpeläisen tutkimusryhmä on myös onnistunut liuottamaan puuta ilman, että puun molekyylirakenteet hajoavat. Liuottimet ovat siis varsin vahvoja, eivätkä reagoi helposti.

– Näen tulevaisuudessa monia tapoja eristää puun komponentteja toisistaan ja muokata niistä biohajoavia materiaaleja. Selluloosasta voidaan tehdä esimerkiksi lämmöllä muokattavia muovin kaltaisia kovia materiaaleja, hän sanoo. Tämä on tärkeää, koska öljy on käymässä vähiin.

– Uusien materiaalien kehittäminen on kemian perustutkimuksen anti tulevaisuudelle. Nykyään sitä tehdään yhteistyössä hyvinkin erilaisten ammattilaisten kanssa. Tämän työn aloitimme kuitenkin Alistair Kingin kanssa laboratoriossamme jo vuonna 2006.