Kaksi akatemiaprofessoria, viisi akatemiatutkijaa sekä kuusi tutkijatohtoria matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan

Yhteensä 11 matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkijaa sai akatemiarahoituksen.

Suomen Akatemia on tehnyt päätökset akatemiaprofessoreista, akatemiatutkijoista ja tutkijatohtoreista. Suomen Akatemian valitsemasta kymmenestä akatemiaprofessorista kaksi työskentelee matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa: Matti Lassas ja Kari Rummukainen.

Matti Lassas tutkii inversio-ongelmia, joilla yleensä tarkoitetaan tuntemattomien rakenteiden selvittämistä epäsuorilla mittauksilla. Sovelluksilla tähdätään muun muassa erilaisten aivohalvaustyyppien tunnistamiseen ja maanalaisten luonnonvarojen kartoitukseen. Lassas on sovellettua matematiikkaa tutkiva professori ja hän johtaa Suomen Akatemian inversio-ongelmien huippuyksikköä.

Kari Rummukainen tutkii gravitaatioaaltoja, jotka syntyivät kahden mustan aukon törmäyksessä. Vuonna 2034 avaruuteen lähetettävän gravitaatioaaltoteleskooppi LISA:n vaatimustenmäärittely kuuluu myös hänen tutkimukseensa. Rummukainen on teoreettisen hiukkasfysiikan professori.

Suomen Akatemia valitsi yhteensä kymmenen uutta akatemiaprofessoria kaudelle 1.1.2019–31.12.2023. Heistä kuusi on Helsingin yliopistosta.

Akatemiaprofessorit ovat Suomen Akatemian tehtävään nimittämiä tutkijoita, oman alansa kansainvälisesti arvostettuja tekijöitä, joiden kykyyn kehittää tutkimusta ja luovaa tutkimusympäristöä Akatemia luottaa. Akatemiaprofessorin tehtävä on Suomen Akatemian rahoittamista tutkimusviroista arvostetuin.

Akatemiatutkijan rahoituksen sai viisi matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkijaa: Eduardo Maeda  geotieteiden ja maantieteen osastosta, Mikael Ehn Ilmakehätieteiden keskuksesta, Tapio Helin matematiikan ja tilastotieteen osastosta, Mirkka Sarparanta kemian osastosta sekä Tuomo Valkonen matematiikan ja tilastotieteen osastosta. Akatemiatutkijoiden hankkeet on listattu Suomen Akatemian verkkosivuilla

Tutkijatohtorin rahoitus myönnettiin kuudelle matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkijalle. Rahoituksen saivat Federico Bianchi Ilmakehätieteiden keskuksesta (INAR), Huber Flores tietojenkäsittelytieteen osastosta 
Jenni Kontkanen Ilmakehätieteiden keskuksesta (INAR), Joel Rybicki, tietojenkäsittelytieteen osastosta, Juha Saarinen geotieteiden ja maantieteen osastosta sekä Miikka Tallavaara geotieteiden ja maantieteen osastosta.