Ilmansaasteiden tehokas torjunta edellyttää päästövähennysten kohdistamista oikein

Professori Mikael Ehn tutkii ilmakehän kemiallisia reaktioita, jotka määrittävät päästöjen vaikutukset ilman koostumukseen.

Mitä tutkit?

Tutkin ilmakehässä tapahtuvia kemiallisia reaktioita. Tällaiset reaktiot määrittävät esimerkiksi, miten erinäiset ihmisen tai metsän tuottamat päästöt lopulta vaikuttavat ilman koostumukseen ja vaikkapa siihen, miten paljon pienhiukkasia ilmassa on.

Mihin ja miten tutkimuksesi aihe vaikuttaa? 

Ilmassa leijuvat pienhiukkaset vaikuttavat sekä ihmisten terveyteen että pilvien muodostumiseen ja sitä kautta ilmastoon. Sekä ilmastonmuutoksen että ilmansaasteiden torjuminen vaatii päästöjen vähentämistä, mutta paljon suurempi hyöty voidaan saavuttaa suuntaamalla vähennykset juuri oikeisiin kohteisiin. Pahimmassa tapauksessa tietyt päästöjen vähennykset voivat jopa pahentaa kaupunkien ilmanlaatua.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Viime vuosien aikana laitekehitys on edennyt nopeasti, ja pystymme nyt vihdoinkin tekemään tarpeeksi tarkkoja mittauksia monista hivenkaasuista, eli kaasuista, joiden pitoisuudet ilmakehässä ovat alle biljoonasosan verrattuna typpeen ja happeen. Sitä kautta olemme viime vuosina myös oppineet paljon uutta, ja pystyneet vahvistamaan sekä kumoamaan useita vanhoja ilmakehän kemiaan liittyviä oletuksia. Tämä kehitys on nopeaa ja jatkuu edelleen. 

 

Mikael Ehn on fysikaalisen ilmakemian professori matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.  

Tutustu muihin uusiin professoreihin.