Helsingin yliopistoon yhteensä 4,6 miljoonan euron rahoitus tutkimusinfrastruktuurien ja elinkeinoelämän yhteistyöhön

Rahoituksen tavoitteena on vahvistaa yhteistyöalustoja, joissa tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoiminta voivat kohdata ja kehittyä.

Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomitea on myöntänyt kokouksessaan yhteensä 20 miljoonaa euroa tutkimusinfrastruktuurien laajan sekä monimuotoisen hyödynnettävyyden lisäämiseen tähtääville hankkeille. Rahoitussummasta noin 4,6 miljoonaa euroa tuli Helsingin yliopistoon.

Rahoituksen tavoitteena on vahvistaa yhteistyöalustoja, joissa tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoiminta voivat kohdata ja kehittyä.

Rahoitettavien tutkimusinfrastruktuurihankkeiden avulla voidaan esimerkiksi tuottaa tietoa elintarvikkeiden ja niiden raaka-aineiden koostumuksesta ja rakenteesta, ruoan fysiologisesta merkityksestä ja kuluttajien asenteista tutkijoiden lisäksi myös elintarvikealan liiketoiminnan, viranomaistahojen sekä kuluttajien tarpeisiin.

Helsingin yliopistosta rahoitetuiksi tulivat:

Sarah Butcher

Jaana Bäck, konsortio: INAR RI co-location

Marina Heinonen, konsortio: FOODNUTRI

Jouni Heiskanen, konsortio: INAR RI co-location

Krister Lindén, konsortio: FIN-CLARIN Speech Processing

Annalea Lohila, konsortio: INAR RI co-location

Marja Makarow, konsortio: BF

Olli Peltoniemi, konsortio: FinLive RI

Maija Puhka

Aila Vanhatalo, konsortio: FinLive RIRahoituspäätökset 30.11.2020 (Suomen Akatemia)

Rahoitettujen konsortioiden julkiset kuvaukset