Helsingin yliopistoon yhteensä 4,6 miljoonan euron rahoitus tutkimusinfrastruktuurien ja elinkeinoelämän yhteistyöhön

Rahoituksen tavoitteena on vahvistaa yhteistyöalustoja, joissa tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoiminta voivat kohdata ja kehittyä.

Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomitea on myöntänyt kokouksessaan yhteensä 20 miljoonaa euroa tutkimusinfrastruktuurien laajan sekä monimuotoisen hyödynnettävyyden lisäämiseen tähtääville hankkeille. Rahoitussummasta noin 4,6 miljoonaa euroa tuli Helsingin yliopistoon.

Rahoituksen tavoitteena on vahvistaa yhteistyöalustoja, joissa tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoiminta voivat kohdata ja kehittyä.

Rahoitettavien tutkimusinfrastruktuurihankkeiden avulla voidaan esimerkiksi tuottaa tietoa elintarvikkeiden ja niiden raaka-aineiden koostumuksesta ja rakenteesta, ruoan fysiologisesta merkityksestä ja kuluttajien asenteista tutkijoiden lisäksi myös elintarvikealan liiketoiminnan, viranomaistahojen sekä kuluttajien tarpeisiin.

Helsingin yliopistosta rahoitetuiksi tulivat:

Sarah Butcher
Jaana Bäck, konsortio: INAR RI co-location
Marina Heinonen, konsortio: FOODNUTRI
Jouni Heiskanen, konsortio: INAR RI co-location
Krister Lindén, konsortio: FIN-CLARIN Speech Processing
Annalea Lohila, konsortio: INAR RI co-location
Marja Makarow, konsortio: BF
Olli Peltoniemi, konsortio: FinLive RI
Maija Puhka
Aila Vanhatalo, konsortio: FinLive RI

Rahoituspäätökset 30.11.2020 (Suomen Akatemia)
Rahoitettujen konsortioiden julkiset kuvaukset