Helsingin yliopiston tutkija kehitti fosfolipidien transitiolämpötilan määrittämiseen uuden menetelmän

Helsingin yliopiston kemian osaston yliopistonlehtori Susanne Wiedmerin tutkimusryhmän fosfolipidien transitiolämpötiloja käsittelevä artikkeli julkaistiin vuoden 2018 lopulla Nature-lehden arvostetussa Scientific Reports -julkaisussa.

Fosfolipidit kuuluvat lipideihin ja ovat yleensä kaksihaaraisia molekyylejä. Esimerkiksi ihmisen soluja ympäröivät solukalvot koostuvat suurimmaksi osaksi fosfolipideistä.

Luonnollisissa olosuhteissa, kuten ihmisen noin 37 asteen lämpöisessä kehossa fosfolipidit ovat hyvin liikkuvaisia. Lämpötilan laskiessa tietyn pisteen alapuolelle lipidien liikkuvuus kuitenkin vähenee ja niiden olomuoto muuttuu geelimäiseksi.

– Kun lipidit muuttuvat geelimäiseksi, solukalvokin muuttuu. Se muuttuu vettä hylkiväksi, puoliläpäiseväksi, Susanne Wiedmer selittää.

Lämpötilaa, jossa fosfolipidien olomuoto muuttuu, kutsutaan transitiolämpötilaksi. Eri fosfolipideillä on erilaisia transitiolämpötiloja.

Muutoksen aikaansaavan lämpötilan määrittäminen on merkittävää esimerkiksi lääketeollisuuden kannalta, sillä fosfolipidejä käytetään monissa lääkkeissä.

– On tärkeää tietää, missä lämpötilassa lipidit muuttuvat liikkuviksi ja lääkeaineet pääsevät läpäisemään vaikkapa lääkekapselin. Toisaalta usein etsitään myös lipidiseoksia, joiden transitiolämpötila on niin korkea, että lääkettä voi säilyttää huoneenlämmössä, Wiedmer kertoo.

Wiedmerin tutkimusryhmä testasi uutta menetelmää, jolla voi määrittää fosfolipidien transitiolämpötiloja. Menetelmä perustuu optiseen tekniikkaan.

Yleisesti käytössä olevaan transitiolämpötilojen määrittämismenetelmään verrattuna uusi tapa on nopea ja monipuolinen. Sen avulla voi tutkia fosfolipidejä, joita ei aiemmalla menetelmällä ole voinut tarkastella.

Determination of the Main Phase Transition Temperature of Phospholipids by Nanoplasmonic Sensing, Wen Chen, Filip Duša, Joanna Witos, Suvi-Katriina Ruokonen & Susanne K. Wiedmer. Scientific Reportsvolume 8, Article number: 14815 (2018) https://www.nature.com/articles/s41598-018-33107-5

Lisätietoja:

Yliopistonlehtori Susanne Wiedmer

Sähköposti: susanne.wiedmer@helsinki.fi

Puhelin: +358 50 4160291

ORCID: 0000-0002-3097-6165

(suomi, ruotsi, englanti)

Viestinnän asiantuntija Riitta-Leena Inki

Sähköposti: riitta-leena.inki@helsinki.fi

Puhelin: +358 50 448 5770

Twitter: @inkiriitta