Helsingin yliopistolle myönnettiin ensimmäistä kertaa EU:n Horisontti 2020 -ohjelman tulevaisuuden teknologioille suunnattua rahoitusta

Rahoituksen turvin VERIFINin johtama konsortio kehittää uudenlaista ilmaisintekniikkaa.

Helsingin yliopiston kemian laitoksella toimivan Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutin (VERIFIN) johtamalle konsortiolle on myönnetty 3,9 miljoonaa euroa tulevien ja kehitteillä olevien teknologioiden tutkimiseen suunnattua rahoitusta (FET Open -rahoitus) EU:n tutkimusta ja innovaatioita rahoittavan Horisontti 2020 -ohjelman avoimessa haussa, joka päättyi 18.9.2019. Helsingin yliopiston hankebudjetti on 1,4 miljoonan euron suuruinen. Tällä kierroksella hakemuksia oli arviolta 450, joista 49:lle myönnettiin rahoitus. FET Open -rahoituksella tuetaan alkuvaiheen tieteellistä ja teknologiaan keskittyvää tutkimus- ja innovaatiotoimintaa, jolla pyritään luomaan täysin uudenlaisia tulevaisuuden teknisiä ratkaisuja.

GIDPROvis-hankkeen (Gas Ion Distillation and Sequential Ion Processing Technologies for Identification and Visualization of Chemicals in Airborne Vapors) taustakonsortion muodostavat seuraavat yhteistyökumppanit: VERIFIN, Helsingin yliopisto (Suomi, koordinoiva taho), Hannoverin Gottfried Wilhelm Leibniz -yliopisto (Saksa), AIRSENSE Analytics GmbH (Saksa), Karsa Oy (Suomi), Atos Spain SA (Espanja), Ateenan kansallinen teknillinen korkeakoulu (Kreikka) ja T4i Engineering Ltd (Kreikka).

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun tätä erittäin kilpailtua rahoitusta on myönnetty Helsingin yliopistolle. Kolmivuotinen hanke käynnistyy vuoden 2020 lokakuussa. Ioniliikkuvuustekniikan huippuasiantuntija, professori Gary Eiceman liittyy VERIFIN-ryhmään hankkeen ajaksi.

GIDPROvis-hankkeessa kehitettävät kaksi uutta tekniikkaa – kaasumaisten ionien tislaaminen (GID) ja sekventiaalinen ionien käsittely (PRO) – tekevät viiveettä näkyväksi (vis) ympäristössä esiintyvät haihtuvat kemikaalit, mikä avaa ikkunan molekyylien näkymättömään maailmaan. GIDPROvis-hankkeessa ympäristössä esiintyvät molekyylit mitataan pienillä kannettavilla GIDPRO-analysaattoreilla, joiden toiminta perustuu yksittäisistä kemikaaleista peräisin olevien ionien nopeaan erottamiseen ja niiden tunnistamiseen uuden ionianalysaattorisukupolven avulla. GIDPROvis-hanke on tekniikkavetoinen, mutta simuloiduissa ja kontrolloiduissa tilanteissa aiheutetuilla kokemuksilla ympäristön kemikaaleista tutkitaan myös kemikaaleja koskevan laajamittaisen tiedon synnyttämiä tunnevasteita sekä havaintojen vaikutuksia ja ihmisen psykologiaa. Tavoitteena on luoda neljännen sukupolven kemiallinen analyysimenetelmä, joka yhdistyy luontaisesti 5G-tekniikkaan ja esineiden internetiin (Internet of Things, IoT) perustuvaan viestintään ja jossa havaitsemisherkkyydeltään suuret, ajantasaista dataa analysoivat laitteet havaitsevat ja tunnistavat yksittäisiä kemikaaleja monimutkaisista näytematriiseista.

 

Lisätietoja:

Paula Vanninen, professori, projektikoordinaattori (paula.vanninen@helsinki.fi, 02941 50444)

Hanna Hakulinen, FT, projektisihteeri, (hanna.hakulinen@helsinki.fi, 050 376 7914)