Helsingin luonnontiedelukiolle uudet tilat Kumpulan kampukselle – yhteistyö kaupungin kanssa tiivistyy

Lukiohanke on yksi esimerkki Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin strategisesta yhteistyöstä ja kumppanuudesta.

Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt aiepäätöksen, jonka pohjalta aloitetaan Helsingin luonnontiedelukion uusien tilojen suunnittelu. Hankesuunnittelun jälkeen tehdään lopulliset päätökset rakentamisesta. Rakentaminen alkaa aikaisintaan keväällä 2021.

Uudet tilat toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa Kumpulan kampuksen yhteyteen osoitteeseen Pietari Kalmin katu 3. Helsingin luonnontiedelukio on sekä yleissivistävä että luonnontieteiden opetukseen erikoistunut lukio, jossa opiskelijoita on noin 700.

Lukion toiminta sijoittuu yliopiston yhteyteen Kumpulan kampukselle, jossa hyödynnetään yliopiston nykyisiä tiloja ja rakennetaan uudisrakennus. Uudishankkeesta vastaa Helsingin yliopistokiinteistöt Oy, joka toteuttaa lukiolle korvaavat vuokratilat. Tavoitteena on luoda yliopistokampuksen osana oleva turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmukainen ja muuntojoustava oppimisympäristö 900 opiskelijan käyttöön.

– On hienoa, että saamme uudet monipuoliset ja monimuotoiset tilat luonnontiedelukiolle. Päivittäinen yhteistyö yliopiston kanssa lisää luonnontieteiden opiskelun monimuotoisuutta ja vetovoimaisuutta. Kurssitarjonta saa uusia muotoja, kun lähellä on yliopiston laaja tarjonta. Lisäksi voimme käyttää tehokkaasti yhteisiä tiloja, toteaa lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuuden johtaja Arja Kukkonen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta.

– Aloitamme nyt tarveselvityksen, ja hankkeessa edetään niin, että uudet tilat saadaan tämänhetkisen arvion mukaan käyttöön lukuvuoden 2023 alussa. Matkan varrella työskennellään yhteistyössä koulun henkilökunnan, opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Tämän mittakaavan hankkeissa erilaisia käyttäjäkokouksia ja -tapaamisia on noin 15, toteaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilahankeyksikön päällikkö Vera Schulman.

– Olemme erittäin iloisia luonnontiedelukion tulosta Kumpulan kampukselle. Teemme jo nyt LUMA-keskuksen kautta vahvaa yhteistyötä Suomen koko koulumaailman kanssa, ja Helsingin luonnontiedelukion tulo kampukselle antaa erinomaisen pohjan uusien opetuksen yhteistyömuotojen pilotoinnille, kertoo matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani, professori Kai Nordlund.

Lisätiedot:

Kai Nordlund, dekaani, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto,  kai.nordlund@helsinki.fi, puhelin 0294150007

Arja Kukkonen, lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuuden johtaja, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, puhelin 09 310 86611

Vera Schulman, tilahankeyksikön päällikkö, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
puhelin 09 310 20777