Helsingin kaupunki palkitsi kaupunkimaantieteilijä Venla Berneliuksen

Kaupunkimaantieteen apulaisprofessori Venla Bernelius Helsingin yliopistosta on saanut Helsingin kaupungin kunniakansalaisuuden ja kultaisen ansiomitalin Helsinki-päivänä 12.6.2019. tunnustuksena kaupungin hyväksi tehdystä työstä.

Tutkimuskohteena oma kotikaupunki

Venla Bernelius on tutkinut asuinalueiden ja koulujen eriytymistä erityisesti Helsingissä. Keskeisinä tavoitteina on ollut tarkastella kaupunki-ilmiöitä kansainvälisessä vertailussa ja löytää ratkaisuja urbaaneihin ongelmiin. Bernelius ei ole pelännyt nostaa julkiseen keskusteluun kotikaupunkinsa ongelmia. Lasten koulumenestys vaihtelee paljon eri kaupunginosissa, ja koulujen välillä voi olla useamman vuoden osaamisero.

— Tutkijalle Helsinki on todellinen aarreaitta. Hienojen PISA-tulosten myötä suomalaiset tutkimustulokset kiinnostavat kansainvälisesti, ja avoimesti tutkimukseen suhtautuva kaupunki on oivallinen tosielämän laboratorio, toteaa Bernelius.

On ymmärrettävää, että kouluikäisten lasten vanhemmat muuttavat asuinalueelta toiselle koulun perässä. Kuitenkin Bernelius haluaa hälventää vanhempien huolta, eikä kannusta koulushoppailuun.  Jos kotona tuetaan koulunkäyntiä, niin asuinalueella ei ole todettu olevan suurtakaan merkitystä. 

— Niin Suomessa kuin ulkomaillakin tehdyt tutkimukset osoittavat, että tärkein lapsen koulumenestykseen vaikuttava tekijä on kodin koulumyönteisyys ja kannustus, ei niinkään asuinalue, sanoo Venla Bernelius.

Bernelius kiittelee Helsingin kaupungin toimintaa, esimerkiksi asuntopolitiikkaa, jolla on pyritty ehkäisemään eriarvoistumista ja päivähoitomahdollisuuden tarjoamista kaikille lapsille, vaikka toinen vanhemmista olisi kotona.

Silti Helsingistä löytyy koko kirjo, köyhiä ja syrjäytyneitä sekä varakkaita ja hyvin pärjääviä sekä siltä väliltä.

Keinoja koulujen tukemiseen

Kaupunki antaa lisäresursseja kouluille, joihin ongelmat ovat kasautuneet. Osana väitöskirjaansa Bernelius kehitti työkalun, jolla voi arvioida koulujen lisäresurssien tarvetta.  Bernelius iloitsee, että työkalu on osoittautunut käyttökelpoiseksi ja sitä käytetään edelleen.

Venla Bernelius tekee edelleen tiivistä yhteistyötä niin Helsingin kuin muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa ja haluaa tutkimuksellaan edistää ihmisten hyvinvointia.

— Palkinto kaupungin hyväksi tehdystä työstä on erityinen kunnia, koska suuri osa tutkimusintresseistäni kumpuaa juuri halusta ratkoa kaupunkien haasteita. On huikeaa saada osallistua kotikaupunkinsa elämään sekä tutkijan että asukkaan rooleissa, iloitsee Bernelius.

Helsinki-päivän juhlassa 12.6.2019 kultainen Helsinki-mitali annettiin myös rehtori Jari Niemelälle. Tiedepalkinnon sai professori Terhi Ainiala.

Lisätietoja: