Hanna Hakulinen nimitetty VERIFINin johtajaksi

Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutin, VERIFINin, johtajaksi on 1.1.2024 alkavalle 5-vuotiskaudelle nimitetty PhD, tutkimusjohtaja Hanna Hakulinen.

Hanna Hakulinen aloittaa VERIFINin (Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti) johtajana 1.1.2024, jolloin nykyinen johtaja Paula Vanninen jää pois tehtävästään.

VERIFINin johtajan tehtäviin kuuluu mm. johtaa ja valvoa tutkimusta, koulutusta ja viranomaistehtäviä, sekä vastata instituutin kehittämisestä ja yliopiston strategian toteutumisesta instituutissa.

– Olen aina halunnut tehdä merkityksellistä työtä, Hakulinen sanoo. Sellaista on työ ilmanlaadun parantamisen parissa sekä pyrkimyksessä kohti kemiallisista aseista vapaata maailmaa.

Hanna Hakulinen on fysikaalisen kemian tohtori, joka teki väitöskirjatutkimuksensa Kalifornian Yliopistossa Irvinessä (UCI) Prof. Benny Gerberin ja Prof. Sergey Nizkorodovin kanssa. Hän väitteli Helsingissä tammikuussa 2014, aiheenaan ilmakehän valokemialliset reaktiot. Helsingissä ohjaajana oli Prof. Markku Räsänen. Väitöskirjatutkimuksensa aikana Hakulinen oli myös vierailevana jatko-opiskelijana NASA:n Jet Propulsion laboratoriossa tutkien avaruuden jääolosuhteita.

Väitöskirjatyön jälkeen Hakulinen jatkoi uraansa ilmakehätieteiden alalla Post Doc tutkijana Kalifornian teknillisessä korkeakoulussa (Caltech) Prof. John Seinfeldin tutkimusryhmässä.

Post Doc jakson jälkeen hän siirtyi töihin South Coast Air Quality Management Districtille, joka on Etelä-Kaliforniassa toimiva ilmanlaadun valvontaan ja ilmansaasteiden kontrollointiin erikoistunut virasto.

Palattuaan Suomeen vuonna 2017 lokakuussa, Hakulinen toimi VERIFINillä ensin kaasukromatografia-massaspektrometria laboratorion laboratoriopäällikkönä ja helmikuusta 2021 alkaen tutkimusjohtajana. 

Lisätietoja:

VERIFIN on Helsingin yliopiston Matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan kuuluvan Kemian osaston yksikkö, joka perustettiin vuonna 1994 jatkamaan vuonna 1973 aloitettua Kemiallisen Aseen tutkimusprojektia (CW-projekti). VERIFIN on kemiallisten aseiden kieltosopimuksessa määritelty Suomen kansallinen viranomainen, joka hoitaa Suomen ulkoministeriön antamia kansallisia viranomaistehtäviä. VERIFIN tukee kemiallista aseistariisuntaa kehittämällä verifikaatiomenetelmiä kemiallisille taisteluaineille, antaen koulutusta kehitysmaiden kemisteille sekä tekemällä aiheeseen liittyvää tieteellistä tutkimusta.