Ensimmäinen Zilitinkevitš-muistopalkinto professori Bert Holtslagille

Professori Bert Holtslagille on myönnetty ensimmäinen Sergei Zilitinkevitšin muistopalkinto merkittävästä panoksesta ja vaikutuksesta ilmakehätieteiden saralla. Professori Holtslag otti palkinnon vastaan 7. joulukuuta Helsingissä järjestetyssä seminaarissa Zilitinkevitšin muistoksi.

Bert Holtslag on meteorologian emeritusprofessori ja Alankomaissa sijaitsevan Wageningenin yliopiston meteorologian ja ilmanlaadun laitoksen entinen johtaja (1999–2019). Holtslag on tehnyt paljon tutkimusta ja johtanut kansallisia ja kansainvälisiä säähän, ilmanlaatuun sekä ilmastoprosessitutkimuksiin ja -mallinnukseen liittyviä hankkeita ja ohjelmia. Hänen työnsä on merkittävästi lisännyt seuraavien ilmiöiden tuntemusta: ilmakehän ja maan vuorovaikutus, pintavuot sekä ilmakehän rajakerrosten prosessit . Tutkimustulokset ovat vaikuttaneet tuulivoiman ja kaupunkimeteorologian kehittymiseen. Holtslag tunnetaan myös yhtenä GEWEX Atmospheric Boundary Layer Study -tutkimushankkeen johtajista.

Sergei Zilitinkevitšin muistopalkinnon perustivat vastikään Ilmakehän ja ilmaston osaamiskeskus ACCC, Euroopan ilmatieteen seura (EMS), Geofysiikan Seura, Suomen Aerosolitutkimusseura, Euraasian tiedeakatemia (IEAS), Ilmakehätieteiden keskus (INAR) ja Maailman ilmatieteen järjestö (WMO).

Palkinto myönnetään vuosittain luovalle tutkijalle, joka on tehnyt läpimurtoja ilmakehätieteissä tai oseanografiassa. Palkinnolla tunnustetaan se perustavanlaatuinen rooli, joka ilmastonmuutoksen ja ilmanlaadun tutkimuksella on etsittäessä ratkaisuja suuriin maailmanlaajuisiin haasteisiin. Palkinnon nimellä kunnioitetaan venäläisfyysikko Sergei Zilitinkevitšin tutkimusta. 

Zilitinkevitš (1936–2021) teki uraauurtavia keksintöjä turbulenssin ja ilmakehän rajakerrosten fysiikan alueella. Hänen keksintönsä ovat lisänneet tietämystä maapallosta ja sen ilmastosta, edistäneet sään ennustamista ja ilmanlaadun mittaamista sekä avanneet uusia tutkimussuuntia. Zilitinkevitš oli yksi monivuotisen kansainvälisen Pan-Eurasian Experiment -tutkimusohjelman (PEEX) perustajajäsenistä. PEEX-ohjelma yhdistää eurooppalaisia, venäläisiä ja kiinalaisia tutkijoita, jotka hakevat ratkaisuja ilmastonmuutoksen ja ympäristön saastumisen kaltaisiin mittaviin haasteisiin.

Zilitinkevitšin elämä on malliesimerkki omistautumisesta tieteelle ja tutkimukselle sekä vastustamattomasta halusta ymmärtää ympäröivää maailmaa, pyrkimyksestä maailmankaikkeuden perustusten henkiseen ymmärtämiseen ja syvästä kunnioituksesta ihmiskunnan vuosisataisia arvoja ja perinteitä kohtaan. Palkintoehdokkaat valitaan avoimesti erityisen läheisesti Zilitinkevitšin työhön liittyvissä kansainvälisissä tutkimusverkostoissa. 
 

Lisätietoja

Markku Kulmala, Zilitinkevitš-palkintotoimikunnan puheenjohtaja, akateemikko
Ilmakehätieteiden keskus, Helsingin yliopisto
markku.kulmala(at)helsinki.fi, 040 596 2311

Hanna Lappalainen, Zilitinkevitš-palkintotoimikunnan sihteeri, dosentti
Ilmakehätieteiden keskus, Helsingin yliopisto
hanna.k.lappalainen(at)helsinki.fi, 050 434 1710

Linkki palkintoseremoniaan