Auringonvalolla toimivien katalyyttien kehittämiseen Jane ja Aatos Erkon säätiöltä 700 000 euroa

Jane ja Aatos Erkon säätiö on myöntänyt professori Pedro Camargolle kolmivuotisen 700 000 euron avustuksen uudenlaisia katalyyttejä kehittävään tutkimushankkeeseen.

Hankkeen tavoitteena on kehittää valolla toimivia plasmonisia katalyyttejä, jotka ovat tehokkaampia ja vähemmän sivutuotteita synnyttäviä kuin nykyisin kemianteollisuuden prosesseissa käytetyt katalyytit.

Energiaa nanokokoisiin metallipartikkeleihin

– Koska katalyyttejä käytetään lähes kaikissa kemian teollisuuden prosesseissa, niin auringonvalon hyödyntäminen energianlähteenä on tulevaisuudessa oleellista, sanoo Pedro Camargo

Uusilla katalyyteillä tulee olemaan laajoja soveltamisaloja esimerkiksi polttoaineiden, lannoitteiden tai polymeerien valmistuksessa. Katalyyteillä voidaan ratkaista myös ympäristöongelmia, sillä katalyyttien avulla voidaan jopa hiilidioksidi hyödyntää raaka-aiheena.

Perustutkimuksesta kemian teollisuuden sovelluksiin

Camargon tutkimusryhmä Nanomaterials for plasmonics and nanocatalysis kehittää ja testaa uusia nanohiukkaisia, joilla on erilaisia rakenteista ja joissa kullan ja hopean lisäksi käytetään muita plasmonisia metalleja. 

– Nyt tehdään perustutkimusta mutta tulevaisuudessa voidaan tehdä sovelluksia yhteistyössä teollisuuden kanssa, sanoo Camargo.

Camargo kuvailee laboratoriossa meneillään olevaa tutkimusvaihetta: Nanohiukkasia luodaan liuoksessa, ne tuottavat suspension eli nesteessä on kiinteää ainetta. Sitten nanopartikkelit erotellaan ja analysoidaan erilaisilla laitteilla, Kiinnostavia ovat erityisesti huokoiset nanopartikkelit, joissa on enemmän pinta-alaa.

Helmikuussa 2019 epäorgaanisen kemian professorina aloittaneen Camargon myötä käynnistynyt tutkimusryhmä Nanomateriaaleja plasmonisiin- ja nanokatalyyseihin  laajenee, kun kesän 2019 aikana tutkimusryhmään rekrytoidaan uusia tutkijoita: Open positions.

More Information:

Professori Pedro Camargo, Nanomaterials for plasmonics and nanocatalysis-tutkimusryhmä, Helsingin yliopisto
Sähköposti: pedro.camargo@helsinki.fi
Puhelin: + 358 504754706
Twitter: @CamargoLab

Jane ja Aatos Erkon säätiön myöntämä rahoitus:

Marrying plasmonic hosts and catalytic single-atoms for solar to chemical energy conversion in single-atom plasmonic catalysts (SAPCs), Jane ja Aatos Erkon säätiö.

Lue myös tämä Pedro Camargon haastattelu:

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/luonnontieteet/tuore-kemian-professori-kehittelee-uudenlaisia-nanomateriaaleja