Atte Moilanen sai kansainvälisen tunnustuksen kehitettyään menetelmiä ekologisen suunnittelun tueksi

Tutkimusjohtaja Atte Moilanen on kehittänyt tietoaineistojen analysointimenetelmiä luonnonsuojeluun ja ekologiaan pohjaavan maankäytön suunnittelun tueksi.

Kansainvälinen luonnonsuojelun edistämisen seura Society for Conservation Biology, SCB, on myöntänyt tunnustuksen SCB Europe Distinguished Service Award in memory of Ilkka Hanski Helsingin yliopistossa työskentelevälle tutkimusjohtaja Atte Moilaselle. Hän saa tunnustuksen siitä, että on tuonut ekologian, matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen menetelmiä luonnonsuojelun ja kestävän ympäristönhoidon tutkimukseen.

Jos planeetta kuolee, ihmisellä ei ole mitään

Tällä hetkellä muun muassa merialuesuunnittelun, metsiensuojelun, ekologisten kompensaatioiden ja kaavoituksen parissa työskentelevän Atte Moilasen tärkeimmät työt ovat olleet ekologiasta pohjaavia maankäytön suunnittelumenetelmiä ja näitä toteuttava ohjelmisto, Zonation.

– Suomessa ympäristöhallinto on jo kohta 10 vuoden ajan hyödyntänyt näitä ekologisen päätösanalyysin menetelmiä metsien- ja soidensuojelun sekä elinympäristöjen ennallistamisen kohdentamisen tukena, Moilanen kertoo.

Yhteisten resurssien käytöstä ja suunnittelun merkityksestä Moilanen sanoo, että jos luonnon monimuotoisuutta ja luonnon ihmiselle tuottamaa hyvinvointia ei säilytetä, meille ei jää maapallolla paljon muutakaan:

– Ajattelen vaikka tulevaisuuden nimissä ratkaisuja tekeviä poliittisia päättäjiä ja yritysjohtajia. Heille sanoisin, että pyrkimys jatkuvaan kasvuun ja kiihtyvään kulutukseen vaarantaa maapallon ekosysteemit ja siten elinkelpoisuuden.

Society for Conservation Biology, SCB, on seura, joka edistää tiedettä ja käytänteitä maapallon luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Atte Moilaselle seuran palkinto jaetaan 13.6.2018, Euroopan suojelubiologian kongressin yhteydessä.

Atte Moilanen työskentelee tutkimusjohtajana Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa ja Luonnontieteellisessä keskusmuseossa.

Lue ja katso lisää:

Atte Moilanen yliopiston Tuhat-tietokannassa

Society for Conservation Biology

Seuran vuonna 2018 palkittujen esittelyä

Seuran aiemmin palkitsemat henkilöt

Miksi ekologiset kompensaatiot epäonnistuvat? – Kompensaatioiden määrittämisen avainkohtia

Puheenvuoro Suomen metsien suojelusta, ekologisten haittojen minimoimisesta ja haittojen kompensaatiosta

Esimerkkejä viimeaikaisista paikallisista töistä

Zonation kaavoituksen tukena Uudellamaalla

Pohjoismaisen ministerineuvoston sarjassa julkaisu ekologisista kompensaatioista

Zonation Metso-ohjelman tukena

Yhteystiedot:

Atte Moilanen, 050 3388 550, atte.moilanen@helsinki.fi

Viestinnän asiantutija Minna Meriläinen-Tenhu, @MeriTenhu, 050 415 0316, minna.merilainen@helsinki.fi