Aineen rakenteen ja materiaalien tutkijat toivat yliopistolle profiloitumisrahoitusta

Helsingin yliopisto on saanut 14 miljoonaa euroa Suomen Akatemian yliopistojen profiloitumisen vahvistamiseksi tarkoitettua rahoitusta kaudelle 2018-2022. Rahoituksella yliopisto tukee kolmea tutkimusaluetta: Aineen rakenne ja materiaalit, Eriarvoisuus, hyvinvointi ja turvallisuus sekä kolmantena kokonaisuutena Yhteinen terveys ja hyvinvointi.

Maailman perusrakenne, materiaalit ja luonnonvarat kuuluvat yliopiston strategisiin tutkimusalueisiin. Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aineen rakenteen ja materiaalien tutkimus sisältää materiaalifysiikan ja kemian, nanotieteen ja maailmankaikkeuden aineen rakenteen tutkimuksen; tätä tehdään läheisessä yhteistyössä muiden muassa Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksen, Cernin, ja Euroopan eteläisen observatorion, ESO:n kanssa.

– Gravitaatioaallot esimerkiksi on nyt kuuma ala. Tämän rahoituksen ansiosta voimme avata professuurin juuri tälle alalle ja valmistautua tulevaisuuden mittauksiin.

Näin sanoo fysiikan osaston johtaja, professori Kai Nordlund, jonka koko osasto on mukana saamassa profiloitumisrahaa.

Kun rahoituskausi päättyy, Nordlund näkee saavutetut tulokset näin:

– Neljän vuoden kuluttua haluamme olla gravitaatioaaltotutkimuksen ytimessä. Olemme myös entisestään vahvistaneet äärimmäisten olosuhteiden materiaalitutkimusta ja saavuttaneet atomitason ymmärryksen atomikerroskasvatuksesta.

Profiloitumisrahoituksen ovat saamassa seuraavat luonnontieteen tutkimuskohteet:

  • gravitaatioaaltojen astrofysiikka
  • avaruussäteilyn fysiikka
  • äärimmäisten olosuhteiden materiaalit
  • materiaalien geometrinen mallintaminen
  • atomikerroskasvatus
  • pehmeän aineen kemia
  • farmaseuttinen nanoteknologia

Lisää yliopiston tuoreimmasta aineen rakenteen ja materiaalien tutkimuksesta

Podcast-sarja Chasing for Smart Materials uusista materiaaleista
Atomikerroskasvatus toi Millennium-teknologiapalkinnon 2018 Suomeen; alan edelläkävijät tulevat Helsingin yliopistosta
Keskiviikkona 30.5.2018 yliopiston uudet professorit esiintyvät ja professori Kenneth Österberg pitää tervetuliaisluentonsa otsikolla Alkeishiukkasmaailman uudet ilmiöt. Katso Professorien tervetuliaisluentojen ohjelma
Viime vuonna löydettiin kvasihiukkanen odderon
Kenneth Österberg alkeishiukkastutkimuksesta YouTube-videolla
Gravitaatioaaltoja tutkiva teoreettisen fysiikan professori Kari Rummukainen valittiin akatemiaprofessoriksi 1.1.2019 alkaen
Apulaisprofessori Aleksi Vuorinen selvitti tutkijakollegoineen maailmankaikkeuden tiheimmän aineen eli neutronitähtien ydinaineen ominaisuuksia 130 miljoonaa vuotta vanhan aineiston pohjalta
Suomen Akatemian tiedote profiloitumisrahoituksesta
Helsingin yliopiston tiedote

Yhteystiedot
Lisätietoja aineen rakenteen ja materiaalien tutkimuksesta antaa professori Kai Nordlund, kai.nordlund@helsinki.fi
Viestinnän asiantuntija Minna Meriläinen-Tenhu, @MinnaMeriTenhu, 050 415 0316, minna.merilainen@helsinki.fi

Fysiikan osaston johtaja Kai Nordlund

"Neljän vuoden päästä olemme entisestään vahvistaneet äärimmäisten olosuhteiden materiaalitutkimusta."