14 Helsingin yliopiston tutkijaa on maailman viitatuimpien joukossa omilla aloillaan

Ilmakehätieteiden keskus INARin tutkijoita on listalla kahdeksan.

14 Helsingin yliopiston tutkijaa on eniten viittauksia keräävän yhden prosentin joukossa omalla alallaan. Tutkijoista yhdeksän työskentelee Helsingin yliopistossa ensisijaisesti ja neljä toissijaisesti.

Joka vuosi julkaistava Highly Cited Researchers -lista kertoo, kenen tutkijoiden työhön muut tutkijat ovat viitanneet eniten vuosikymmenen aikana. Nyt tarkastelussa oli ajanjakso 2009–2019.

Highly Cited Researchers -lista kootaan Web of Science -indeksointi- ja hakupalvelusta. Se sisältää vertaisarvioituja julkaistuja tutkimuksia erityisesti luonnontieteistä ja lääketieteestä. Esimerkiksi humanististen ja kasvatustieteien tutkijoita ei Highly Cited Researchers ei listaa.

Hel­sin­gin yli­opis­ton tut­ki­jat High­ly Ci­ted Re­searc­hers -lis­tal­la

Ilmakehätieteet
Mikael Ehn
Veli-Matti Kerminen
Markku Kulmala
Tuukka Petäjä
Mikko Sipilä
Heikki Junninen (ensisijainen työskentely: Tarton yliopisto)
Ram Oren (ensisijainen: Duke University)
Douglas Worsnop (ensisijainen: Aerodyne Research)

Elämäntieteet
Jaakko Kangasjärvi

Bio- ja ympäristötieteet
Christopher Raymond

Lääketiede
Mark Daly
Mikko Niemi
Willem M. de Vos
Mika Kivimäki (ensisijainen: University College London)

Katso koko siteeratuimpien tutkijoiden Highly Cited Researchers -lista.

Juttua on muokattu 19.11., tutkijoiden määrä muutettu 14:ksi.