Neonikotinoideja sisältävät hyönteismyrkyt kuormittavat ympäristöä ja ilmastoa – tehokkaampaa sääntelyä tarvitaan

Uusi EASAC:n jäsenakatemioiden raportti vahvistaa aikaisemmat tulokset neonikotinoidien haitallisista vaikutuksista ja nostaa esiin porsaanreikiä niitä koskevassa sääntelyssä.

EU-jäsenmaiden kansallisten tiedeakatemioiden yhteistyöelin EASAC:n uusi raportti keskittyy torjunta-aineisiin ja niiden käyttöön Euroopan maataloudessa. Neonikotinoidit ovat maataloudessa käytettäviä neuroaktiivisia hyönteismyrkkyjä, jotka muistuttavat kemialliselta rakenteeltaan nikotiinia. Raportti on laadittu EASAC-akatemioiden yhteistyönä. Professori Ian Hardy Helsingin yliopiston maataloustieteiden laitokselta osallistui raportin laatineeseen työryhmään. 

Ensimmäinen EASAC:n jäsenakatemioiden raportti neonikotinoiditorjunta-aineiden käytöstä maataloudessa julkaistiin vuonna 2015. Raportin mukaan neonikotinoidien laajalla käytöllä on vakavia haittavaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen ja eliöihin, jotka tarjoavat ekosysteemipalveluita, kuten pölytystä ja luonnollista tuholaistorjuntaa. Neonikotinoidien käyttö maataloudessa ei kuormita pelkästään ympäristöä vaan myös ilmastoa, sillä neonikotinoidien valmistus ja logistiikka ovat merkittäviä maatalouden päästölähteitä. 

– Uusi raportti vahvistaa sen, mitä jo edellinen raportti esitti: neonikotinoideilla on haitallisia vaikutuksia eliöihin, luontoon ja biologiseen monimuotoisuuteen. Neonikotinoidien aiheuttama ympäristön saastuminen vaarantaa ruoantuotantoa ja maailmanlaajuista ruokaturvaa, toteaa professori Ian Hardy. 

European Academies’ Science Advisory Council (EASAC) on Euroopan tiedeakatemioiden yhteistyöorganisaatio. Suomen Tiedeakatemiat (Council of Finnish Academies, CoFA) on EASAC:n kansallinen jäsen.