Muuttuva ilmasto sekoittaa pohjoista lajistoa

Lähes 1500 suomalaisen lajin pitkäaikaisseuranta paljastaa, että neljän vuosikymmenen aikaiset muutokset ilmastossa ovat johtaneet lajien uudelleen järjestäytymiseen ilmastolokeronsa sisällä. Muutos on ollut voimakkainta Pohjois-Suomessa.

Ilmastonmuutos etenee ennennäkemättömällä nopeudella erityisesti pohjoisilla alueilla muodostaen yhden merkittävimmistä uhista luonnon monimuotoisuudelle ja ekosysteemien eheydelle. Lajien levinneisyyden muutokset ovat hyvin tunnettuja ilmastonmuutoksen seurauksia. Tiedämme vähemmän siitä, miten muuttuva ilmasto vaikuttaa lajien kykyyn sietää uusia olosuhteita vanhoilla esiintymisalueillaan.

Helsingin yliopiston tutkijoiden johtama uusi tutkimus hyödyntää ainutlaatuisia kansallisia pitkäaikaisseuranta-aineistoja Suomesta ja paljastaa, kuinka suuria ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat olleet. Tutkijat vertasivat 1478 lajin - lintujen, nisäkkäiden, perhosten, yöperhosten, kasvien ja makean veden kasviplanktonin - levinneisyysaineistoja neljän vuosikymmenen yli ja analysoivat miten lajit reagoivat useisiin ilmastomuuttujiin

Ilmasto on muuttunut merkittävästi viimeisen neljän vuosikymmenen aikana nostaen lämpötiloja ja lyhentäen lumipeiteaikaa. Nykyään Suomen keskiosien olosuhteet muistuttavat aikaisempia olosuhteita eteläisessä Suomessa, ja pohjoisen Suomen olosuhteet muistuttavat maan keskiosien ilmastoa ennen.

Nämä muutokset vaikuttavat suoraan luonnon monimuotoisuuteen niin, että lajit siirtyvät ilmastolokeronsa eri osien välillä. Joillekin lajeille lämpimämpi ilmasto on ollut hyödyksi, ja niiden esiintymät ovat runsastuneet lämpötilan noustessa. Toisille taas ilmasto on jo muuttumassa liian lämpimäksi, mikä ilmenee näiden lajien näiden lajien esiintyvyyden kutistumisena. Ilmaston muuttuessa olosuhteet voivat siis muuttua yksittäisille lajeille enemmän tai vähemmän edulliseksi, ja näitä muutoksia havaittiin eniten pohjoisessa.

– Tuloksemme osoittavat selkeästi, että lajit reagoivat vahvemmin mentäessä kohti pohjoista, missä myös ilmastonmuutokset ovat olleet voimakkaampia, sanoo tutkijatohtori Laura Antão, toinen tutkimuksen pääkirjoittajista.

 – Osoitimme myös, että lämpötilan ja lumipeitteen merkitys vaihteli eri lajiryhmien välillä.

Lajien erilaiset vasteet ilmastonmuutokselle herättävät huolta ekosysteemien eheydestä tulevaisuudessa.

– Jos toisistaan riippuvaiset lajit reagoivat eri tavoin muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin, tämä voi vaikuttaa koko eliöyhteisöön ja ekosysteemiin”, lisää tutkijatohtori Benjamin Weigel, tutkimuksen toinen pääkirjoittaja.

Tutkimus tarjoaa uutta tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksesta luonnon monimuotoisuuteen.

 – Tutkimuksessamme yhteisömuutokset johtuivat pääasiassa siitä, että paikallisten lajien esiintyvyys joko lisääntyi tai väheni ilmaston muuttuessa. Tämä vaikuttaisi olevan yksi ilmastonmuutoksen nopeimmin ilmenevistä vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen. Ilman laadukkaita luonnon aikasarja-aineistoja emme voisi havaita tätä valtavaa myllerrystä, jonka kourissa Suomen luonto on, sanoo professori Anna-Liisa Laine, Ekologisen muutoksen tutkimuskeskuksen johtaja.

Tämä on kattavin eri lajiryhmien pitkäaikaisseurantoja hyödyntävä tutkimus luonnon monimuotoisuuden muutoksista Suomessa. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Helsingin yliopiston Ekologisen muutoksen tutkimuskeskuksen (REC) ja muiden keskeisten kansallisten tutkimuslaitosten välillä, kuten Luonnonvarakeskus (Luke), Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Luonnontieteellinen keskusmuseo (LUOMUS). Vain yhdistämällä aineistoja monesta eri lähteestä ja lajiryhmästä, tutkijat pystyivät paljastamaan muutoksen laajuuden ja syitä. Ekologisen muutoksen tutkimuskeskus on Jane ja Aatos Erkon säätiön rahoittama hanke, jolle myönnettiin juuri mittava jatkorahoitus.

Alkuperäinen artikkeli

Alkuperäinen artikkeli: Antão, L.H.* & Weigel, B.*, Strona, G., Hällfors, M., Kaarlejärvi, E., Dallas, T., Opedal, Ø., Heliölä, J., Henttonen, H., Huitu, O., Korpimäki, E., Kuussaari, M., Lehikoinen, A., Leinonen, R., Lindén, A., Merilä, P., Pietiäinen, H., Pöyry, J., Salemaa, M., Tonteri, T., Vuorio, K., Ovaskainen, O., Saastamoinen, M., Vanhatalo, J., Roslin, T., Laine, A-L. (2022) Climate change reshuffles northern species within their niches. Nature Climate Change. DOI: 10.1038/s41558-022-01381-x