Miten hoidetaan pihaa hiiliviisaasti? Ohjekortisto julki

Asukkaiden arkiset pihakasvien ja niiden hoitotapojen valinnat vaikuttavat siihen, miten hyvin kotipiha sitoo ja varastoi hiiltä. Hiiliviisaan pihanhoidon kulmakivet ja niiden helposti toteutettavat ratkaisut julkaistaan nyt Kotipihan hiilikortiston muodossa. Tavoitteena on lisätä innostusta hiilipuutarhurointiin.

Hiilipuutarhurointi tarkoittaa kaikkia niitä toimia, joilla pientalon pihalla voidaan parantaa kasvillisuuden hiilensidontaa ja varastointia. Yksittäinen piha ei yksistään muuta suuria, mutta pientaloalueet ovat kokonaisuutena merkittävä osa kaupunkien pinta-alasta. Jokainen piha ja jokaisen pihanhoitotavat ovat osa pientaloalueen hiilitasetta.

Monialaisessa CO-CARBON -tutkimushankkeessa olemme määritelleet kuusi teemaa, joiden avulla voidaan parantaa pihakasvillisuuden hiilensidontaa ja varastointia. 

Kotipihan hiiliviisaus kiteytyy kuuteen kulmakiveen:

  1. Läpäisevät pinnat
  2. Monikerroksinen kasvillisuus
  3. Elävä maa
  4. Avoin mullospinta piiloon
  5. Risut, lehdet ja ruohosilppu
  6. Monihyötyinen kasvillisuus

Nyt julkaistava Kotipihojen hiilikortisto jatkaa keväällä julkaistuja kaupunkiviheralueiden politiikkasuosituksia ja siten kokonaisuus käsittää nyt sekä yksityisen että julkisen kaupunkivihreän. 

Kotipihan hiilikortisto julkaistiin kaikille avoimessa Hiiliviisas kaupunkivihreä -festivaalissa lauantaina 26.8. Helsingin keskustakirjasto Oodissa.

CO-CARBON-hanketta rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN). Hankkeessa mitataan ja mallinnetaan kaupunkivihreän hiilensidontakykyä sekä luodaan käytännön keinoja hiiliviisaan kaupunkivihreän suunnitteluun, toteutukseen ja kunnossapitoon. Hankkeeseen osallistuvat Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Ilmatieteen laitos, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Kööpenhaminan yliopisto. Ratkaisuja kehitetään yhteistyössä kaupunkien, yritysten, asiantuntijajärjestöjen ja asukkaiden kanssa.

Lisätietoja

Outi Tahvonen
tutkijayliopettaja
Hämeen ammattikorkeakoulu
0403519352
outi.tahvonen@hamk.fi

Leena Järvi
Professori, hankkeen vastuullinen johtaja
Helsingin yliopisto
0503110371
leena.jarvi@helsinki.fi