Laiton ja kestämätön luonnonvaraisten eliöiden kauppa vaikuttaa meihin kaikkiin – mitä sille voi tehdä?

Laiton tai kestämätön luonnonvaraisten eliöiden kauppa vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen, ekosysteemipalveluihin, ihmisten toimeentuloon ja talouksiin kaikkialla maailmassa. Kansainvälinen asiantuntijaryhmä varoittaa kauppaan liittyvistä vaaroista ja tarjoaa suunnitelman sen kasvun hillitsemiseksi.

Kasveja, eläimiä, sieniä, pieneliöitä ja niistä peräisin olevia tuotteita myydään ympäri maailmaa erilaisiin tarkoituksiin. Niitä hyödynnetään elintarvikkeiden, lääkkeiden, koriste-esineiden, muotivaatteiden ja huonekalujen valmistuksessa ja myydään lemmikeiksi, tutkimuskäyttöön, eläintarhoihin, akvaarioihin ja kasvitieteellisiin puutarhoihin.

Luonnonvaraisilla eläimillä ja kasveilla voi olla paikallisyhteisöissä myös erilaisia sosiaalisia ja taloudellisia rooleja. Niitä voidaan kerätä ja kuluttaa paikallisesti tai niitä voidaan välittää valtioiden rajat ylittäviä, monimutkaisia myyntiketjuja pitkin.

– Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kaupasta puhuttaessa ihmiset saattavat usein ajatella norsunluun salakuljetusta tai villieläinten kauppaamista lemmikeiksi. Eläinten ja kasvien kauppa on kuitenkin laajemmin läsnä jokapäiväisessä elämässämme kuin osaamme edes kuvitella. Esimerkiksi puu, josta perheesi ruokapöytä on valmistettu, saattaa olla peräisin luonnonvaraisilla lajeilla käydystä kaupasta, sanoo Caroline Fukushima, joka työskentelee tutkijana Helsingin yliopiston alaisuudessa toimivassa Luonnontieteellisessä keskusmuseossa.

Kauppa vaikuttaa laajasti – myös meihin

Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppa voi olla laillista, laitonta tai säätelemätöntä, kestävää tai kestämätöntä.

– Ihmisten on kuitenkin syytä olla tietoisia siitä, että laillinen kauppa ei välttämättä tarkoita kestävästi tuotettua tai kaupattua. Laiton tai kestämätön luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppa on yksi viidestä tärkeimmästä luonnon monimuotoisuuden vähenemisen ja sukupuuttojen aiheuttajasta maailmanlaajuisesti, sanoo Fukushima.

Itse kohdelajien lisäksi kauppa vaikuttaa usein myös lajeihin, joiden kanssa kohdelajit ovat vuorovaikutuksessa alkuperäis- tai levinneisyysalueellaan. Viime kädessä laiton ja kestämätön luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppa vaikuttaa ekosysteemipalveluihin, joista muut lajit, ihminen mukaan lukien, ovat riippuvaisia. Usein muut lajit ovat itse asiassa suurimpia häviäjiä tässä prosessissa, vaikka se jää suurelta osin huomaamatta.

– Vieraslajit, zoonoosit, yhteys korruptioon ja rikollisverkostoihin, kielteiset seuraukset paikalliselle ja maailmanlaajuiselle taloudelle sekä yhteiskunnallisen, taloudellisen ja ympäristöön liittyvän epäoikeudenmukaisuuden lisääminen ovat vain osa luonnonvaraisten eläinten ja kasvien hallitsemattoman ja säännöstelemättömän kaupan seurauksista, sanoo Pedro Cardoso Luonnontieteellisestä keskusmuseosta.

Yhteistyötä tarvitaan nopeasti

Kansainvälinen ryhmä luonnonsuojelubiologeja, aktivisteja, alan säätelyn toimeenpanijoita, kaupan harjoittajia ja muita toimijoita on laajentanut Alliance of World Scientists -yhteenliittymän julkaisemaa tutkijoiden varoitusta ihmiskunnalle. Ryhmä haluaa tarkastella laitonta ja kestämätöntä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppaa. Samalla se varoittaa meitä siitä, miten kauppa voi vaikuttaa kielteisesti omaan hyvinvointiimme.

Ryhmä tarkastelee haasteita, joita laittoman ja kestämättömän luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kaupan torjunnassa kohdataan ja tekee ehdotuksia niiden voittamiseksi. Lisäksi se korostaa sitä, että toimijoiden ja tieteenalojen välistä yhteistyötä on nopeasti tiivistettävä, jotta kielteisiä vaikutuksia voidaan torjua.

– Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kuluttamisen kulttuuristen juurien ymmärtäminen sekä käytön kulttuuristen ja yhteiskunnallisten vivahteiden huomioon ottaminen on olennaista, kun kehitetään suojelustrategioita, joilla on paremmat onnistumismahdollisuudet, sanoo Caroline Fukushima.

Kirjoittajat huomauttavat, että luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kaupan laajuutta, mittakaavaa ja vaikutusta on edelleen tarpeen mitata suhteessa kaikkeen luonnon monimuotoisuuteen. Kauppaa hillitsevät strategiat perustuvat tarkkaan ja luotettavaan luonnon monimuotoisuutta koskevaan tietoon, jonka tutkijat ja muut asiantuntijat ovat tuottaneet yhteistyössä kansalaistutkijoiden ja luonnonsuojelijoiden sekä paikallisten yhteisöjen ja kansainvälisten ja paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa.

Laittoman ja kestämättömän villieläinkaupan hillitseminen vaatii eri tieteenalojen, kuten sosiologian, taloustieteiden, kriminologian, sosiaalisen markkinoinnin ja tietojenkäsittelytieteen voimien yhdistämistä. Kaupankäynnin inhimillinen ulottuvuus on otettava huomioon kaikissa suojelutoimien vaiheissa.

Jo nykyisellään on olemassa monia tekniikoita ja työkaluja laittoman luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kaupan analysointiin, jäljittämiseen, seurantaan ja hillitsemiseen. Kaupankäynnin lisääntyminen kuitenkin kertoo siitä, ettei lainvalvonta yksinään riitä lopettamaan tällaista toimintaa. Koulutus on keskeinen tekijä kuluttajien käyttäytymisen muuttamisessa. Kaikkien tulisi osallistua taisteluun kestämätöntä tai laitonta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppaa vastaan.

Mitä riskejä laittoman tai kestämättömän luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppaan liittyy?

 • Laiton tai kestämätön luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppa on yksi merkittävimmistä lajien sukupuuttoihin johtavista tekijöistä.
 • Lajien häviäminen voi heijastua monin tavoin muihin niistä riippuvaisiin lajeihin ja niiden ekosysteemeihin.
 • Laiton tai kestämätön luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppa edesauttaa muiden alueiden lajien levittäytymistä uusille alueille ja niiden mahdollisesti kantamien tautien leviämistä. 
 • Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppa, mukaan lukien laittomat hakkuut, vaikuttaa ilmaston säätelyyn, viljelykasvien pölytykseen ja muihin ekosysteemipalveluihin.
 • Laiton tai kestämätön luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppa ruokkii elävien eläinten markkinoita ja edesauttaa eläinperäisten ja vektorivälitteisten tautien puhkeamista. Tämä saattaa johtaa maailmanlaajuisiin pandemioihin.  
 • Rikollisverkostot ovat vahvasti mukana luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kaupassa, mikä osaltaan ruokkii korruptiota niiden toiminta-alueilla sekä kauttakulku- ja kuluttajavaltioissa.
 • Laiton tai kestämätön luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppa saattaa vaikuttaa sellaisten paikallisyhteisöjen talouksiin, jotka ovat riippuvaisia luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista tai niiden tarjoamista ekosysteemipalveluista.
 • Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppa, mukaan lukien veronkierto ja rahanpesu, voi vaikuttaa maailmantalouteen.

 

Alkuperäiset julkaisut

Mitä meidän pitäisi tehdä laittoman tai kestämättömän luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kaupan vähentämiseksi tai lopettamiseksi?

Luonnonsuojelijana, poliittisena päättäjänä tai toimeenpanevana virkailijana:

 • Varmista, että kauppa on kestävää.
 • Ymmärrä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kysynnän kulttuuriset ja sosiaaliset tekijät ja laadi monivivahteisia strategioita luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kaupan hillitsemiseksi.
 • Kuuntele luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kaupasta riippuvaisten paikallisyhteisöjen johtajia, muodosta heihin yhteys ja helpota heidän toimintaansa.
 • Vaadi verkossa käytävän luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kaupan parempaa sääntelyä ja valvontaa.
 • Varmista, että oman maasi lainsäädäntö suojelee eläimiä ja kasveja tällaiselta kaupalta.
 • Tue tieteellistä tutkimusta ja käytä sitä luonnonsuojelutoimien ja -linjausten kehyksenä.
 • Varmista, että laittoman luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kaupan hillitsemiseksi kehitetyt tekniset ratkaisut ovat kaikkien saatavilla.
 • Kokoa kansainvälinen asiantuntijaverkosto, jossa on edustus biologian, oikeuslääketieteen ja kaupan sääntelyn aloilta.

Kuluttajana:

 • Valitse kestävästi ja laillisesti hankittuja tuotteita ja edistä kestävän kaupan aloitteita.
 • Vaadi poliittista tahtoa ja rahoitusta aloitteille, joilla voidaan hillitä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppaa.
 • Lisää tietoisuutta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kaupasta ja vähennä tai muuta sellaisia kulutustottumuksia, jotka uhkaavat luonnon monimuotoisuutta.
 • Älä osta laittomia/kestämättömiä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kaupan tuotteita, olivat ne sitten myynnissä toreilla, turistikeskuksissa, verkossa tai muualla.
 • Harkitse kahdesti ennen kuin jaat sosiaalisessa mediassa sisältöjä, joissa kuvataan ihmisten ja eläinten luonnotonta kanssakäymistä.
 • Älä tue matkailunähtävyyksiä tai vapaaehtoisjärjestöjä, jotka tarjoavat mahdollisuuksia ihmisten ja luonnonvaraisten eläinten kanssakäymiseen.
Haluatko auttaa meitä hillitsemään laitonta ja kestämätöntä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppaa?

Ota yhteyttä: Laboratory for Integrative Biodiversity Research

Facebook

Youtube

Tutustu aiheeseen:

Alliance to Counter Crime Online

TRAFFIC